ro-ROen-GB
Știri
Comunicat de presă privind finanțarea proiectului „Protecția victimelor infracțiunilor” - 3 februarie 2022


Comunicat de presă privind semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Protecția victimelor infracțiunilor”, finanțat  prin programul „Justiție” - Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021
 

Ministerul Justiției, prin secretarul de stat Mihai Pașca, a încheiat astăzi, 28 ianuarie 2022, cu Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție (PÎCCJ), contractul de finanțare pentru proiectul „Protecția victimelor infracțiunilor”. Finanțarea acestui proiect este asigurată prin programul „Justiție”, parte a Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 și gestionat de Ministerul Justiției în calitate de operator de program.

Bugetul proiectului este de 2.000.000 de euro, din care 85% reprezintă finanțarea nerambursabilă norvegiană, iar 15% cofinanțarea națională, durata de implementare fiind de 27 de luni.

Proiectul se va implementa de către PÎCCJ, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Ministerul Justiției prin Direcția de Prevenire a Criminalității, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din București, de la nivelul Sectoarelor 2-6, și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – FRA.

Obiectivul proiectului constă în consolidarea statului de drept, prin asigurarea unei justiții penale eficiente, accesibile și calitative pentru minori ca victime ale infracțiunii și pentru victimele infracțiunilor bazate pe ură, cu un accent deosebit pe populația de etnie romă. În cadrul proiectului, vor fi amenajate 35 de spații destinate audierii victimelor minore – 30 la nivelul unor parchete, iar celelalte la nivelul celor cinci Direcții Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului din București.

Aceste spații – vitale pentru respectarea drepturilor copiilor, dar și pentru obținerea unor mărturii complete și utile, cu reducerea pe cat posibil a traumatizării și revictimizării acestora, sunt o necesitate în România. În aceste spații, copilul va fi protejat și va avea suportul psihologic necesar, cu luarea în considerare a specificului vârstei sale, a particularităților sale de dezvoltare şi a capacităților lui, într-un mediu care inspiră siguranță şi încredere. Se va urmări dotarea cu tehnică audio – video a acestor spații pentru înregistrarea audierilor, pentru a se va evita pe cât posibil interogarea repetată în diferite faze procesuale.

Principalele activități ce se vor derula în cadrul proiectului vizează:
– realizarea de analize tematice ale situației existente și formularea de recomandări pentru sporirea eficienței și eficacității procedurilor legale aplicate de procurori în instrumentarea cazurilor, avându-se în vedere inclusiv provocările pe care populația de etnie romă le întâmpină;
– elaborarea unor ghiduri (identificarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor bazate pe ură/ audierea victimelor minore și investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor împotriva acestora);  
- formarea profesională a procurorilor etc.

Reamintim că, prin intrarea în vigoare, în data de 14 octombrie 2016, a Memorandumului de Înțelegere dintre Regatul Norvegiei și Guvernul României, Ministerul Justiției (MJ) a fost desemnat Operator de Program (OP) pentru programul „Justiție”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 (MFN), calitate în care, în perioada 2018–2024, gestionează o alocare financiară de 57.294.118 euro (85% grant nerambursabil norvegian și 15% cofinanțare națională).

 
Sprijinirea victimelor violenței sexuale - 6 septembrie 2021

Proiectul „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, este derulat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) în parteneriat cu două organizaţii de profil din Norvegia, respectiv Secretariatul Shelter Movement şi Departamentul Brøset din cadrul Spitalului Universitar Sf. Olav. În cadrul proiectului vor fi înființate 10 centre integrate pentru victimele violenței domestice la București, Slobozia, Timișoara, Craiova, Sibiu, Brăila, Piatra-Neamț, Bacău, Constanta şi Satu Mare. Aceste centre vor oferi o gamă largă de servicii, de la îngrijiri medicale și post-traumatice de urgență la consiliere psihologică și juridică și servicii sociale.

Primul centru pentru victimele violenței domestice a fost deschis în luna mai 2021 la București, în cadrul Spitalului Universitar de Urgență, reprezentând un prim pas pentru schimbarea percepției asupra cazurilor de violență sexuală și modalităţii de intervenție în aceste situații. Se oferă servicii integrate pentru victime, constând în examinări medicale și medico-legale, asistență post-traumatică, îndrumare  și consiliere în vederea depășirii situației de risc.

Evenimentul de inaugurare a centrului de la București este prezentat pe larg inclusiv pe pagina oficială a Granturilor Norvegiene, la următoarea adresă:

https://eeagrants.org/news/supporting-victims-sexual-violence


 
Comunicat de presă privind organizarea webinarului „Prevenirea şi reducerea recidivei” - 30 iunie 2021

 

Comunicat de presă privind organizarea webinarului „Prevenirea şi reducerea recidivei”, în pregătirea implementării proiectului „A Safe and Educated Community Undertaking Responsible Engagement – SECURE” („O comunitate sigură, educată şi implicată în mod responsabil”)-Programul “Justiţie”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

În data de 24 iunie 2021 a avut loc webinarul cu tema "Prevenirea şi reducerea recidivei", organizat de Ministerul Justiţiei și Serviciile Corecționale Norvegiene, parteneri în cadrul programului „Justiţie”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

Webinarul a vizat prezentarea perspectivelor naţionale şi a abordărilor la nivelul organizaţiilor internaţionale în ceea ce privește definirea și estimarea fenomenului recidivei, precum și a modalităților de reducere a acestuia. La eveniment au participat invitați din cadrul unor instituţii de profil din Canada, Polonia, România, precum şi experţi ai Consiliului Europei şi ai Confederației  Europene pentru Probațiune (CEP).

Având în vedere că prin programul „Justiţie”, problematica recidivei este abordată în două proiecte ce au ca beneficiari Administrația Națională a Penitenciarelor şi Direcția Naţională de Probaţiune, în cadrul cărora se va stabili metoda de calcul a ratei de recidivă în cadrul unei evaluări privind dinamica populației carcerale şi se va elabora o strategie națională de prevenire a recidivei, evenimentul a constituit nu numai un schimb util de experiență, ci şi o bună ocazie pentru identificarea de parteneriate viitoare şi acțiuni comune în domeniu.

 
Comunicat de presă privind suplimentarea fondurilor alocate programului „Justiție” – Mecanismul Fina - 15 septembrie 2020

 

Ministerul Justiției (MJ) va beneficia de rezerva de performanță prevăzută în Memorandumul de Înțelegere încheiat între România şi Regatul Norvegiei privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian  2014-2021 prin creșterea sumei programului „JUSTIȚIE” cu 3.700.000 Euro (grant), rezultând astfel o alocare financiară de 48.700.000 euro.

Fondurile suplimentare vor permite MJ, în calitate de Operator de program, finanțarea a trei noi proiecte predefinite în următoarele domenii de intervenție: servicii corecționale, bună guvernanță respectiv combaterea violenței domestice şi violenței bazată pe deosebirea de gen.

Noile proiecte vor contribui la atingerea obiectivelor asumate în strategii guvernamentale (Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, Strategia Națională de Reintegrare a persoanelor private de libertate 2020 - 2024), dar și a obiectivelor Mecanismului Financiar Norvegian, respectiv reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și întărirea relațiilor bilaterale între Norvegia și România.

 
Comunicate de presă Ministerul Justiției - Operator de program - 28 noiembrie 2018
Comunicate de presă proiecte pre-definite - 16 iulie 2019
Comunicate de presă proiecte finanțate prin Fondul Bilateral - 16 iulie 2019
Privacy Statement | Terms Of Use | Copyright 2022 by Minsiterul Justitiei