ro-ROen-GB
Relații bilaterale
Proiecte contractate în cadrul Fondului pentru relaţii bilaterale - 16 iulie 2021

DOMENIUL “VIOLENȚĂ DOMESTICĂ ȘI VIOLENȚĂ BAZATĂ PE DEOSEBIREA DE GEN”


1. Proiect “O voce comună către o lume fără violență bazată pe gen - Mecanisme de intervenție și modele de bune practici privind violența bazată pe gen”

Beneficiar: Agenția Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

Parteneri: Ministerul Justiției și Securității Sociale din Norvegia

Buget: 92.253 Euro

Perioadă de implementare: septembrie 2018 - iunie 2019

Rezultate obținute:

 • a fost organizată conferința internațională ”O voce comună către o lume fără violență de gen - mecanisme de intervenție și modele de bună practică privind violența bazată pe gen”, la București, în perioada 14-15.11.2018, având ca scop prezentarea modelelor de bune practici referitoare la mecanismele de intervenție și răspunsul coordonat și integrat pentru victimele violenței domestice, cu accent pe experiența spaniolă în domeniu. La eveniment au participat 104 persoane, reprezentanți ai instituțiilor de profil în domeniul violenței domestice la nivel european și internațional, ai administrației publice centrale și locale cu competențe specifice (DGASPC), ai societății civile, precum și reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene și internaționale (Agenția pentru Drepturi Fundamentale, Consiliul Europei) și ai Ambasadelor Norvegiei, Marii Britanii, Spaniei, ai Parlamentului României  etc.;
 • a fost organizată, în marja conferinței, o reuniune de lucru a Rețelei „SYNERGY” – Rețeaua împotriva violenței de gen și a violenței domestice, coordonată de Ministerul Justiției din Norvegia, la București, în data de 15 noiembrie 2018. În cadrul reuniunii a fost discutată necesitatea adoptării unor politici publice integrate pentru a preveni și combate toate formele de violență îndreptate împotriva femeilor, fiind prezentate totodată progresele înregistrate la nivel european cu privire la implementarea prevederilor Convenţiei de la Istanbul. La eveniment au participat 63 de specialiști cu competențe în domeniul violenței domestice și de gen din Norvegia si țările beneficiare de granturi norvegiene/SEE (Bulgaria, Polonia, Lituania, Portugalia, Republica Cehă, Letonia și Estonia) precum și o parte din participanții din prima zi de conferință (reprezentanți ai ANES, DGASPC, IGPR, experți etc. );
 • elaborarea unui compendiu ce cuprinde informațiile și modelele de bune practici, pe baza informaţiilor prezentate în cadrul conferinței.

2. Proiect “Europa fără violență împotriva femeilor și fetelor. Perspective ale Convenției de la Istanbul: Un nou orizont – Schimbarea paradigmei pentru toți factorii de decizie”

Beneficiar: Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Parteneri: Ministerul Justiției și Securității Sociale din Norvegia

Buget: 273.455 Euro

Perioadă de implementare: februarie 2019 - decembrie 2020

Rezultate obținute:

 • a fost organizată conferința „Europa fără violență împotriva femeilor și fetelor. Perspective ale Convenției de la Istanbul: Un nou orizont - Schimbarea paradigmei pentru toți factorii de decizie”, în cadrul căreia au fost prezentate şi discutate bune practici și experiențe naționale referitoare atât la ratificarea şi implementarea Convenției de la Istanbul. Conferinţa a fost organizată în perioada 4-6 iunie 2019, la București în contextul exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene de România. La eveniment au participat 155 de  experți şi specialiști cu atribuții în domeniul violenței domestice și de gen din România, Norvegia, Islanda, Spania, Portugalia, Ungaria, Croatia, Finlanda, Franța, Slovenia, Danemarca, Estonia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Bulgaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Lituania, Malta, Slovenia, reprezentanți ai administrației publice naționale centrale și locale cu competențe specifice (DGASPC), ai societății civile. De asemenea,  au participat reprezentanți ai Comisiei Europene și ai instituțiilor europene şi internaționale cu competențe în domeniul violenței domestice (Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Consiliul Europei, UN Women, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa etc.), reprezentanți ai Ambasadelor Norvegiei, Franței, Croaţiei, Regatului Unit al Marii Britanii, Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar, reprezentant permanent al Norvegiei la Consiliul Europei, etc.;
 • a fost organizată o nouă reuniune de lucru a rețelei SYNERGY, în cadrul căreia a fost realizat un schimb de experiențe în ceea ce privește implementarea programelor/proiectelor finanțate în cadrul granturilor SEE / Norvegia de către țările beneficiare şi membre ale rețelei SYNERGY, au fost prezentate bune practici din țările donatoare în domeniul violenței domestice și de gen şi a fost discutat planul de lucru al reţelei. La eveniment care au participat 65 de specialiști cu competențe în domeniul violenței domestice și de gen din Norvegia, Islanda si țările beneficiare de granturi norvegiene/SEE (Bulgaria, Cehia, Polonia, Malta Spania etc.) precum și o parte din participanții din prima şi a doua zi de conferință;
 • a fost elaborat unui ghid de bune practici ce cuprinde modele de politici integrate de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și aplicabilitatea lor, bazat pe informații prezentate în cadrul conferinței internaționale;
 • a fost elaborată o broșură care realizează conexiunea dintre rezultatele Conferinței din noiembrie 2018 privind răspunsul coordonat și integrat la nivel operațional cu privire la violența de gen și Conferința la nivel înalt din 4-6 iunie 2019.

3. Proiect “Vizita de lucru şi prezentare a modelului de bună practică al României privind Convenția de la Istanbul”

Beneficiar: Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Parteneri: Ministerul Justiției și Securității Sociale din Norvegia

Buget: 4.939 Euro

Perioadă de implementare: august 2019 - februarie 2019

Rezultate obținute:

 • participarea a trei reprezentanți ai ANES la lucrările celei de–a Treia Conferințe Europene privind violența domestică (4 septembrie 2019, Oslo, Norvegia), la întâlnirea de lucru cu Secretarul de Stat al Ministerului Justiției și Securității Publice (NMoJ) din Norvegia și efectuarea unei vizite la Centrul de Agresiune Sexuală – Agenția medicală de urgențe – Oslo (5 septembrie 2019), în vederea explorării de potențiale parteneriate în implementarea proiectului predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenţiei  de la Istanbul”. Totodată, delegația ANES a prezentat, în cadrul conferinței, progresele înregistrate de România cu privire la implementarea Convenției de la Istanbul şi a agreat, împreună cu reprezentanții Ministerului Justiției și Securității Publice din Norvegia, noile propuneri de proiecte bilaterale.  

4. Proiect “Participare la Conferința internațională - Experiență europeană privind Convenția de la Istanbul - și la cea de-a 4-a reuniuni a rețelei SINERGII împotriva violenței domestice și a violenței bazate pe deosebirea de gen, organizate în perioada, 7 - 8 octombrie 2019 la Praga”

Beneficiar: Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Parteneri: Ministerul Justiției și Securității Sociale din Norvegia

Buget: 2.499 Euro

Perioadă de implementare: octombrie 2019 – noiembrie 2019

Rezultate obținute:

 • participarea a doi reprezentanți ai ANES la:

 • Conferința internațională „Experiența europeană privind Convenția de la Istanbul” (07.10.2019, Praga, Cehia) în cadrul căreia a fost discutată importanța ratificării și implementării Convenției de la Istanbul la nivel european în scopul facilitării demersurilor în vederea ratificării acestei convenții de către Cehia. În cadrul acestui eveniment, reprezentanții ANES au prezentat beneficiile reale şi măsurile concrete care au rezultat în urma ratificării Convenţiei de la Istanbul de către România.
 • cea de-a IV-a reuniune a Rețelei SYNERGY împotriva violenței domestice și a violenței bazate pe deosebirea de gen (08.10.2019, Praga), ale cărei teme principale au fost violența între parteneri adolescenți și tineri și infracțiunile cibernetice precum și campaniile de creștere a gradului de conștientizare privind violența domestică şi violența bazată pe deosebirea de gen. În acest context, delegația ANES a evidenţiat beneficiile introducerii anumitor tipuri de servicii sociale pentru victimele violenței domestice. De asemenea, o parte din bunele practici prezentate de delegația norvegiană vor fi analizate la nivelul ANES în vederea preluării în Strategia Națională  pentru prevenirea şi combaterea violenței sexuale „SINERGIE 2020-2030”.

5. Proiect "Acțiune strategică a Operatorului de program în domeniul violenței domestice şi a celei bazate pe deosebirea de gen"

Beneficiar: Ministerul Justiției din România în calitate de Operator de program pentru programul Justiție

Buget: 4.300 euro

Perioadă de implementare: 31 octombrie – 1 noiembrie 2019

Rezultate obţinute:

 • participarea a doi reprezentanți ai Operatorului de program la Conferința privind egalitatea de gen „O cheie pentru dezvoltarea economică și socială în Europa și nu numai” ce a avut ca obiectiv  prezentarea instrumentelor de succes în domeniul egalității de gen, facilitării potențialelor cooperări şi a transferului de bune practici între statele donatoare (Islanda, Norvegia) și statele beneficiare ale finanţării prin granturile SEE si norvegiene (Estonia, Slovacia, Republica Cehă, Bulgaria, România, Polonia, Lituania) care derulează programe în domeniul violenței domestice şi a celei bazate pe deosebirea de gen. Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Afacerilor Externe din Islanda în parteneriat cu Comisia pentru Cetățenie și Egalitate de Gen din Portugalia și Oficiul pentru Ombudsmanul pentru Egalitate și Anti-discriminare din Norvegia, organizată la Reykjavik (Islanda), în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2019.

DOMENIUL SERVICII CORECȚIONALE (SISTEMUL PENITENCIAR ȘI CEL DE PROBAȚIUNE)

 

1. Proiect “Privind în urmă. Privind în viitor” 

Beneficiar: Direcția Națională de Probațiune

Parteneri: Administrația Națională a Penitenciarelor

Buget: 14.816 euro

Perioadă de implementare: octombrie 2018 – ianuarie 2019

Rezultate obținute:

 • participarea a doi reprezentanți ai Direcției Naționale de Probațiune și doi reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor la Conferința anuală a Organizației Internaționale a Serviciilor corecționale și de penitenciare (ICPA), în cadrul căreia au fost prezentate practicile/metodele utilizate în diferite țări în lucrul cu persoanele condamnate, în vederea sporirii șanselor de reabilitare şi reinserţie socială a acestora, cu accent pe pregătirea pentru liberare şi asistența post liberare a persoanelor condamnate. Delegația română a participat la dezbaterile privind dezvoltarea/introducerea unor noi instrumente de lucru cu persoanele condamnate, la comunicările referitoare la reforma serviciilor de probațiune şi penitenciare din Norvegia şi Marea Britanie şi a prezentat colaborarea bilaterală de succes cu partenerii norvegieni din cadrul exercițiului anterior de finanțare prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. Evenimentul a avut loc în perioada 21-28 octombrie 2018, la Montreal, Canada la acesta participând şi doi reprezentanți ai Serviciilor Corecționale norvegiene, partener donor al programului „Justiție”.

2. Proiect „Parteneriat pentru viitor”

Beneficiar: Administrația Națională a Penitenciarelor

Parteneri: Serviciile Corecționale Norvegiene şi Direcția Națională de Probațiune

Buget: 59.875 euro

Perioadă de implementare: ianuarie 2019 – iulie 2019

Rezultate obținute:

 • Au fost îndeplinite acțiunile necesare pregătirii acordului lor de parteneriat cu instituțiile din Norvegia, în scopul implementării proiectelor predefinite “Corecțional” şi „Îmbunătăţirea serviciilor corecționale în România prin implementarea principiului normalității” din perspectiva stabilirii rolurilor şi responsabilităților partenerilor români şi norvegieni, a conținutului activităților comune etc. prin:
 • organizarea a două vizite de lucru în România, în perioada 13-17.01.2019, în cadrul cărora partenerii norvegieni s-au întâlnit cu echipele de management ale Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tg. Ocna, precum şi a Penitenciarelor Vaslui şi Baia Mare unde vor fi construite 2 centre corecționale pilot, în cadrul proiectului predefinit “Corecțional”. Au fost vizitate şi penitenciarele Craiova, Ploiești, Constanța-Poarta Albă partenere în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea serviciilor corecționale în România prin implementarea principiului normalității”, fiind vizitate secțiile exterioare unde vor fi construite cele trei pavilioane de detenție şi serele.
 • organizarea unei întâlniri de lucru şi a unei vizite de studiu în Norvegia, în perioada 18-22.03.2019, la care au participat 5 reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor şi ai Direcției Naționale de Probațiune, în cadrul cărora au fost vizitate Penitenciarele Stavanger, Halden şi Hedmark şi au fost discutate cu partenerii norvegieni principalele activități şi calendarul acestora din cadrul proiectelor predefinite „Corecţional” şi „Îmbunătățirea serviciilor corecționale în România prin implementarea principiului normalității” etc.

3. Proiect „Provocări contemporane în sistemul penitenciar european – Prevenirea fenomenului radicalizării și reducerea supraaglomerării în penitenciare”

Beneficiar: Administrația Națională a Penitenciarelor

Parteneri: Serviciile Corecționale norvegiene

Buget: 96.670 euro

Perioadă de implementare: decembrie 2018 – septembrie 2019

Rezultate obținute:

 • a fost organizată conferința „Provocări actuale în sistemele penitenciare din Europa - Prevenirea fenomenului radicalizării și reducerea supraaglomerării în penitenciare”, la Sinaia (România), în cadrul căreia au fost prezentate cele mai noi evoluții și practici în ceea ce privește radicalizarea și supraaglomerarea în penitenciare şi au fost dezbătute alte subiecte conexe activităților din sistemul penitenciar (tratamentul aplicat persoanelor custodiate, programele de reintegrare socială, formarea personalului de penitenciare etc.). Conferinţa a fost organizată în perioada 01-04 aprilie 2019, la Sinaia,  în contextul exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România. La eveniment au participat 85 de specialiști din 21 state, inclusiv România şi Norvegia (ex. reprezentanți ai sistemelor de probațiune şi penitenciare, experți în domeniul radicalizării, reprezentanți ai instituțiilor române cu atribuții în combaterea terorismului, reprezentanți ai RAN - Radicalisation Awareness Network etc.)

DOMENIUL “EFICIENȚA ȘI EFICACITATEA SISTEMULUI JUDICIAR, CONSOLIDAREA STATULUI DE DREPT”


1. Proiect „Asigurarea unei implementări de succes fără o colaborare la distanță”

Beneficiar: Consiliul Superior al Magistraturii

Parteneri: Administrația Instanțelor din Norvegia

Buget:  4.348 euro

Perioadă de implementare: noiembrie 2018 – septembrie 2019

Rezultate obținute:

 • Au fost îndeplinite acțiunile necesare pregătirii acordului lor dintre Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Administrația Instanțelor din Norvegia. Astfel doi reprezentanți CSM la o întâlnire de lucru organizată în Trondheim, Norvegia, în perioada 11-12 decembrie 2018, în cadrul căreia a fost agreat conținutul Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului predefinit ”Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”, precum şi alte aspecte referitoare la derularea în bune condiții a proiectului precum organizarea şi conținutul sesiunilor de formare profesională etc.

2. Proiect „Formare profesională mai bună pentru profesioniști mai buni în cadrul sistemului judiciar”

Beneficiar: Consiliul Superior al Magistraturii

Parteneri: Administrația Instanțelor din Norvegia, Institutul Naţional al Magistraturii (România)

Buget: 26.444 euro

Perioadă de implementare: iunie 2019– noiembrie 2021

Obiectiv: asigurarea premiselor optime pentru implementarea eficientă a proiectului predefinit „Formarea profesională şi consolidarea capacităţii la nivelul sistemului judiciar”, finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, prin consolidarea pregătirii profesionale continue pentru profesioniștii din cadrul sistemului judiciar, respectiv prin elaborarea unor metodologii pentru selecția experților şi organizarea efectivă a activităţilor de formare profesională în cadrul proiectului predefinit.

 
Acțiuni finanțate prin fondul bilateral alocat Programului „Justiție” - 13 noiembrie 2018

Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 gestionează Fondul pentru Relații Bilaterale constituit la nivelul programului „Justiție”.


Fondul pentru Relații Bilaterale poate fi utilizat după cum urmează:


 1. pentru finanțarea de acțiuni depuse în cadrul apelului de proiecte lansat de Operatorul de program
 2. prin utilizarea de fonduri de către Operatorul de program sau de către partenerii donatori de program şi de către Consiliul Europei, în calitate de organizație internațională parteneră (OIP), pentru derularea de activități strategice, stabilite în Comitetul de Cooperare a programului.

1. Finanțarea de acțiuni selectate prin apelul de proiecte

Ministerul Justiției a lansat, în data de 23 august 2018, apelul de proiecte pentru selectarea inițiativelor ce vor fi finanțate din Fondul pentru Relații Bilaterale.


Aplicanți eligibili:

 • partenerii donatori de program, promotorii proiectelor pre-definite finanțate prin MFN 2014-2021 și partenerii donatori sau români ai acestor proiecte, inclusiv Consiliul Europei, în calitate de OIP, precum și alte instituții sau organizații cu atribuții relevante din statul donator, inclusiv potențiali parteneri de proiect, propuși de partenerii donatori de program.

Buget alocat: 220.000 euro, care poate fi suplimentat la solicitarea justificată a Operatorului de Program.


Activități eligibile:

În cadrul apelului de proiecte vor fi finanțate activități de tipul celor prevăzute în Articolul 8.8 „Cheltuieli eligibile în cadrul fondurilor pentru relații bilaterale”, alin. 1, literele a-c, ale Regulamentului pentru implementarea Mecanismului financiar
Norvegian 2014-2021, respectiv: 

(a) activitățile care vizează consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele Donatoare și Statele Beneficiare;

(b) căutarea de parteneri pentru proiecte în parteneriat cu Statele Donatoare, înainte sau în timpul pregătirii unei aplicații de proiect, dezvoltarea unor astfel de parteneriate și pregătirea unei aplicații de proiect în parteneriat cu statele donatoare;

(c) relaționarea, schimbul, partajarea și transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între entitățile din Statele Beneficiare și entități din Statele Donatoare și/sau organizații internaționale.

Proiectele/acțiunile strategice sunt finanțate integral din fondul pentru relații bilaterale.


Perioadă de implementare: apelul va fi deschis până la data limită de finalizare a proiectelor predefinite (30 aprilie 2024) sau până la epuizarea fondurilor disponibile.


Data limită de implementare a proiectelor/acțiunilor strategice finanțate prin Fondul pentru Relații Bilaterale este 31 iulie 2024.

Selectarea și contractarea proiectelor se va face în conformitate cu principiul "primul venit, primul servit".


Aprobarea propunerilor de proiecte depuse spre finanțare

Aplicațiile de proiecte depuse spre finanțare în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale vor fi aprobate de către Comitetul de Cooperare al programului „Justiție” din care fac parte reprezentanții Operatorului de Program, al partenerilor donori de program (Ministerului Justiției din Norvegia, Administrației Instanțelor din Norvegia, Serviciile Corecționale Norvegiene) precum și ai Consiliului Europei (în calitate de în calitate de OIP), urmând a fi evaluate ulterior de către Operatorul de Program, utilizând următoarele criterii:

 • respectarea criteriilor administrative (ex. perioada de eligibilitate)
 • calitatea propunerii depuse sub aspectul relevanței, bugetului și analizei cost-beneficiu, metodologiei, rezultatelor așteptate etc.
 • sustenabilitate.

Doar cheltuielile declarate eligibile de către operatorul de program în urma verificărilor realizate de către acesta, conform prevederilor legale aplicabile în materie, vor fi suportate din Fondul pentru Relații Bilaterale.


Contractul de finanțare

Aplicanţii selectați vor semna un contract de finanțare cu Operatorul de program. Contractul va stabili termenii și condițiile de acordare a finanțării, rolurile și responsabilitățile părților, prevederi referitoare la sistemul de plăți şi de raportare.


2. Finanțarea de acțiuni strategice


Aplicanţi eligibili:

Operatorul de program sau partenerii donatori de program pot propune finanțarea prin fondul bilateral alocat programului a unor acțiuni strategice.


Buget alocat: 30.000 euro, care poate fi suplimentat la solicitarea justificată a Operatorului de Program sau a partenerilor donatori de program.


Activități eligibile

Activitățile finanțate sunt de tipul celor prevăzute în Articolul 8.8 “Cheltuieli eligibile în cadrul fondurilor pentru relații bilaterale”, alin. 1, literele a și d, ale Regulamentului pentru implementarea Mecanismului financiar Norvegian 2014-2021, respectiv: 

(a) activitățile care vizează consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele Donatoare și Statele Beneficiare;

(d) activități având ca scop consolidarea cooperării și schimbul de experiență și de bune practici între Operatorii de Program și alte entități similare din cadrul Statelor Beneficiare și Statelor Donatoare, precum și organizații internaționale, cu condiția ca cel puțin o entitate din Statele Donatoare să fie implicată în activitate.

 
Privacy Statement | Terms Of Use | Copyright 2023 by Minsiterul Justitiei