ro-ROen-GB
Proiecte predefinite
Proiecte predefinite program “Justiţie” - 13 noiembrie 2018


1. Proiectul ”Corecțional”

Promotor: Administrația Națională a Penitenciarelor

Parteneri norvegieni: Academia Serviciilor Corecționale Norvegiene (KRUS); Penitenciarul Halden; Penitenciarul Stavanger; Biroul de Probațiune Rogaland; Biroul de Probațiune Østfold

Parteneri naționali: Penitenciarul Baia Mare; Penitenciarul Botoșani; Penitenciarul Vaslui; Penitenciarul Târgu Mureș; Direcția Națională de Probațiune; Școala națională de pregătire a agenților de penitenciare Târgu Ocna

Obiectiv și descriere: Proiectul are ca obiectiv consolidarea capacității sistemului corecțional din România (penitenciar și de probațiune) de a contribui la reintegrarea socială a persoanelor condamnate, prin facilitarea tranziției acestora din penitenciar în sistemul de probațiune și, în continuare, în comunitate, printr-o strânsă cooperare cu autoritățile locale.

Astfel, în vederea atingerii obiectivului urmărit, vor fi dezvoltate programe de intervenție specializate pentru deținuți și persoanele condamnate aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, se vor organiza cursuri de calificare pentru deținuți, vor fi derulate campanii de conștientizare menite să faciliteze reintegrarea socială a persoanelor condamnate, fiind implementate concomitent măsuri destinate consolidării capacității sistemului penitenciar și de probațiune de a-si îndeplini corespunzător atribuțiile, prin pregătirea profesională a personalului și prin asigurarea condițiilor necesare derulării în condiții optime a activității specifice (lucrări de reabilitare și dotări). Totodată, vor fi realizate investiții semnificative pentru îmbunătățirea infrastructurii penitenciare, prin crearea de noi spații de detenție la 4 penitenciare (Baia Mare, Botoșani, Târgu Mureș și Vaslui), în vederea asigurării unor condiții adecvate de detenție, conforme cu standardele europene.

Buget: 24.750.000 euro

Perioadă de implementare: 56 de luni

Pagină de internet a proiectului: http://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/correctional


 

2. Proiectul ”Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”

Promotor: Consiliul Superior al Magistraturii

Parteneri norvegieni: Administraţia Instanţelor din Norvegia

Parteneri naționali: Institutul Național al Magistraturii; Școala Națională de Grefieri

Obiectiv: Proiectul are ca obiectiv o mai bună aplicare a conceptelor juridice europene și consolidarea capacității de formare la nivelul sistemului judiciar.

Acest obiectiv se urmărește a fi atins prin derularea unor activități precum: formarea magistraților în domenii specifice de activitate (achiziții publice, contencios administrativ şi fiscal, cooperare judiciară internațională, tehnici de audiere a minorilor implicați în proceduri judiciare), formarea unor specialiști din afara sistemului judiciar în domenii precum ajutorul public judiciar şi alte mecanisme de ajutor pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile de populație (inclusiv cele de etnie romă), în vederea cunoașterii drepturilor lor și îmbunătățirii accesului acestora la justiție; dotarea cu echipamente moderne (IT și mobilier) a instituțiilor din cadrul sistemului judiciar (CSM, INM, SNG,  instanțe judecătorești).

Buget: 4.100.000 euro

Perioadă de implementare: 62 de luni.

Pagină de internet a proiectului: https://sites.google.com/csm.csm1909.ro/mfn-2014-2021

 


3. Proiectul ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”

Promotor: Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați

Parteneri norvegieni: Secretariatul Shelter Movement, Spitalul Universitar Saint Olavs, Departamentul Centrului pentru Cercetare şi Educaţie în Psihiatrie Criminalistică din Brøset (Spitalul Brøset) – Norvegia

Obiectiv: Proiectul are drept obiectiv îmbunătățirea capacității autorităților române de a implementa Convenția de la Istanbul.

Acest obiectiv se urmărește a fi atins prin derularea unor activități precum: realizarea unui studiu național privind prevalența diferitelor forme de violență împotriva femeilor, evaluarea capacității autorităților române de a implementa politica națională în domeniul violenței domestice și a violenței împotriva violenței bazate pe gen, elaborarea de instrumente de lucru și metodologii pentru uzul specialiștilor, urmată de formarea profesională a specialiștilor implicați în prevenirea și combaterea violenței domestice și a violenței împotriva femeilor, inclusiv cu privire la anti-discriminarea femeilor Rome și a celor cu dizabilități. De asemenea,  vor fi înființate 10 centre pentru victimele violenței sexuale și 8 centre de consiliere pentru agresori şi va fi derulată, atât în rândul populației generale, cât și al populației de etnie Roma, o campanie în domeniul prevenirii violenței domestice și a violenței împotriva femeilor.  

Buget: 2.500.000 euro

Perioadă de implementare: 63 de luni.

Pagină de internet a proiectului:  https://anes.gov.ro/justice/

 


4.
Proiectul ”Combaterea criminalității și a corupției”

Promotor: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Parteneri naționali: Direcția Națională Anticorupție; Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

Obiectiv: Proiectul are drept obiectiv îmbunătățirea capacității Ministerului Public de a lupta împotriva criminalității organizate și a corupției, contribuind astfel la consolidarea statului de drept și a capacității sistemului judiciar.

Acest obiectiv se urmărește a fi atins prin efectuarea unei analize cu recomandări de îmbunătățire privind resursele alocate, procedurile existente și rezultatele obținute în domeniul derulării de investigații financiare, formarea profesională a aproximativ 800 de procurori, ofițeri de poliție judiciară și personal specializat în lupta împotriva criminalității organizate și a corupției în administrația publică, achiziții publice, tehnici de comunicare și audiere, fraude financiare/fiscale, spălare de bani, migrație și combaterea terorismului etc., dar și prin schimbul de bune practici cu omologii lor din Norvegia.

În plus, se vor achiziționa echipamente destinate derulării activității de urmărire, în conformitate cu cele mai recente evoluții în domeniu, în vederea efectuării de investigații în materie penală.

Buget: 4.250.000 euro

Perioadă de implementare: 65 de luni.

Pagină de internet a proiectului: http://www.combat-crime.ro/

 


5. Proiectul ”Îmbunătățirea serviciilor corecționale în România prin implementarea principiului normalității”

Promotor: Administrația Națională a Penitenciarelor

Parteneri norvegieni: Serviciile Corecționale Norvegiene, Academia KRUS, Penitenciarul Hedmark 

Parteneri naționali: Penitenciarul Ploieşti; Penitenciarul Poarta Albă; Penitenciarul Craiova; Școala națională de formare a ofițerilor de penitenciare din Târgu Ocna; Direcția Națională de Probațiune; Universitatea Babeș-Bolyai

Obiectiv: Proiectul contribuie la o mai bună reintegrare socială a persoanelor condamnate prin reconsiderarea, în trei unități penitenciare (Craiova, Ploiești, Poarta Albă), a programelor de reintegrare socială și a activităților zilnice desfășurate de acestea, în vederea responsabilizării lor înainte și după liberare.

Astfel, pe lângă dezvoltarea unui program de responsabilizare a persoanelor condamnate și formarea profesională a personalului din domeniul execuțional penal, vor fi îmbunătățite condițiile de detenție și de muncă pentru persoanele condamnate în unitățile penitenciare sus-menționate, prin construirea a trei secții noi de deținere și a unor sere, va fi înființat un sediu secundar al Serviciului de Probațiune Constanța în cadrul Penitenciarului Poarta Albă și va fi susținută activitatea de cercetare științifică, studii și analize în domeniul execuțional-penal, prin înființarea unor structuri specializate în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al Direcției Naționale de Probațiune.

Buget: 7.700.000 euro

Perioadă de implementare: 57 de luni.

Pagină de internet a proiectului: http://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/4norm-ality/6. Proiectul ”Reintegrarea socială a minorilor prin învățare și dezvoltare personală - CHILD”

Promotor: Administrația Națională a Penitenciarelor

Parteneri naționali: Centrul Educațional Târgu Ocna; Primăria Târgu Ocna

Obiectiv: Proiectul are ca obiectiv facilitarea reintegrării sociale a minorilor și tinerilor prin îmbunătățirea educației și a asistenței specifice acordate în cadrul Centrului Educațional Târgu Ocna.

Atingerea obiectivului proiectului va fi asigurată prin  reabilitarea și dotarea spațiilor de cazare (2 aripi), de asistență medicală, a unor ateliere de lucru și a unor spații destinate activităților educative ale Centrului Educațional Târgu Ocna. De asemenea, vor fi derulate programe speciale cu minorii și tinerii aflați în executarea unor măsuri educative (programe de formare/calificare pentru învățarea abilităților practice, dezvoltarea și implementarea unui program de stimulare multisenzorială pentru minorii și tinerii cu ADHD și dificultăți de învățare), vor fi dezvoltate standarde de lucru pentru asistența psihiatrică a acestora, vor fi elaborate și implementate proceduri de management al comportamentului violent și agresiv al minorilor și tinerilor, va fi format profesional personalului care se ocupă de minorii și tinerii aflați în executarea unor măsuri educative. Nu în ultimul rând, în cadrul proiectului urmează a fi amenajată o locuință destinată vizitelor membrilor de familie ai minorilor și tinerilor și va fi implementată o metodologie de consiliere pentru familii;

Buget: 3.302.941 euro

Perioadă de implementare: 64 de luni.

Pagina de internet a proiectului: http://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/child7.
Proiectul „ Protecția victimelor infracțiunilor”

Promotor: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiţie

Parteneri de proiect: Agenția pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) şi 5 Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din București

Obiectiv: Îmbunătăţirea sprijinului acordat victimelor infracțiunilor pe parcursul desfășurării procedurilor penale.

Proiectul prevede realizarea unei analize a mecanismelor de protecție şi asistență a victimelor (inclusiv de etnie romă) existente în România, prin prisma evoluțiilor recente la nivelul Uniunii Europene; realizarea unei analize a modului în care autoritățile române investighează infracţiunile săvârşite din ură; continuarea formării profesionale a procurorilor în ceea ce privește investigarea cazurilor ale căror victime sunt minori şi înființarea unor camere speciale pentru audierea minorilor victime ale infracțiunilor.

Buget: 2.000.000 euro

Perioadă de implementare:  28 luni.8.
Proiectul „O comunitate sigură, educată şi implicată în mod responsabil - SECURE”

Promotor: Administrația Națională a Penitenciarelor

Parteneri naționali:  Ministerul Justiției şi Penitenciarul Mărgineni.

Obiectiv:  Sporirea gradului de responsabilitate şi a șanselor de reintegrare socială a persoanelor condamnate.

Proiectul prevede elaborarea unui studiu aprofundat privind cauzele fenomenului recidivei în România, precum și elaborarea pe baza acestuia a unei strategii naţionale şi a unui plan de acțiune asociat acesteia pentru prevenirea recidivei. În paralel, va fi modernizată infrastructura Penitenciarului Mărgineni, prin construirea a 52 noi locuri de deţinere şi a diverse spaţii destinate activităţilor de reintegrare socială ( de ex. 4 săli de clasă, 1 sală de sport, 1 seră), vor fi organizate cursuri de calificare pentru deținuți, iar personalul penitenciarului va fi format pentru a aplica noi metode de reintegrare socială.  

Buget: 1.700.000 euro

Perioadă de implementare: 37 de luni.

Pagină de internet a proiectului: http://anp.gov.ro/norwaygrants/ro/category/proiecte/noi/secure9. 
Proiectul „VERA – Schimbare pozitivă prin acțiuni integrate în vremuri dificile !”

Promotor: Agenția Naţională pentru Egalitatea de Șanse între Femei şi Bărbați

Parteneri de proiect: organizații non guvernamentale din România : Centrul de formare și evaluare în asistența socială , Fundația Sensiblu, Asociația Necuvinte, Centrul de Mediere si Securitate Comunitară, Asociația pentru Dezvoltare si Promovare Socio-Economică (CATALACTICA)
Obiectiv: Îmbunătățirea capacității autorităților locale de a sprijini victimele violenței domestice şi a violenţei bazate pe deosebirea de gen.

Prin proiect vor fi formați specialiștii care activează la nivel local în combaterea violenței domestice, respectiv a membrilor echipelor mobile şi a specialiștilor din cadrul compartimentelor de violență domestică ale Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și vor fi dezvoltate instrumente de lucru care vor sprijini și eficientiza activitatea acestora. Totodată, va fi elaborat un studiu care va analiza situația la nivelul județelor în ceea ce privește strategiile și planurile de acțiune locale în domeniu, bugetarea de gen, evoluția fenomenului, practicile și tendințele, serviciile sociale, măsurile de protecție (PPO/PO), consiliere juridică, sprijin psihologic, piața forței de muncă etc.

Buget: 823.529 euro

Perioadă de implementare: 22 luni.10. Proiectul „Evaluarea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și recomandări pentru viitor”

Promotor:  Ministerul Justiţiei

Parteneri de proiect:  Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică

Obiectiv:  Proiectul vizează realizarea unei evaluări ex-post a Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2016-2020, formularea de recomandări pentru elaborarea viitorului document strategic în materie, precum şi îmbunătățirea capacității tehnice a Ministerului Justiţiei de a monitoriza implementarea standardelor anticorupție, prin dezvoltarea portalului SNA.

Buget: 495.000 euro

Perioadă de implementare: 32 luni.

Pagină de internet a proiectului: https://sna.just.ro/Limba+Rom%C3%A2n%C4%83

 
Privacy Statement | Terms Of Use | Copyright 2024 by Minsiterul Justitiei