ro-ROen-GB
Bun venit!
Bun venit! - 14 noiembrie 2018
Bine aţi venit pe pagina oficială de internet a Operatorului de Program (Ministerul Justiţiei) pentru programe de finanţare “Justiţie”  din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.

 
Știri
Întâlnire de lucru între reprezentanții statului donator și ai Operatorului de Program - 26 februarie 2024


Întâlnire de lucru între reprezentanții statului donator și ai Operatorului de Program

În contextul pregătirii noului cadru financiar al granturilor SEE și Norvegiene, în perioada 20-21 februarie 2024, a avut loc la Oslo, la inițiativa Serviciul Corecțional Norvegian, o primă reuniune de lucru a reprezentanților statului donator, Norvegia, cu reprezentanții Ministerului Justiției din România, în calitate de Operator de Program pentru programul „Justiție”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.


La reuniune au participat secretarul de stat coordonator al Operatorului de Program, domnul George-Cătălin ȘERBAN, și omologul său, domnul John-Erik VIKA, secretar de stat în Ministerul Norvegian al Justiției și Securității Publice, alături de coordonatorul și coordonatorul tehnic adjunct ai Operatorului de Program și de reprezentantul Administrației Naționale a Penitenciarelor, în calitate de Promotor de Proiecte (beneficiar).

Cei doi secretari de stat au discutat despre principalele provocări și lecții învățate aferente cadrului de finanțare actual. Totodată, au fost discutate teme de interes comun ce vor putea fi finanțate, cu sprijin norvegian, în viitorul ciclu de programare a granturilor norvegiene.

În acest context, domnul secretar de stat George-Cătălin ȘERBAN a afirmat că „Fondurile puse la dispoziție României prin acest mecanism financiar sunt foarte utile pentru investițiile în sistemul penitenciar, susținerea programelor de pregătire a magistraților și lupta împotriva violenței domestice. Vom coopera cu partenerii norvegieni pentru a asigura și pe viitor finanțarea investițiilor strategice ale Ministerului Justiției pentru cetățeni și sistemul judiciar”.

De asemenea, la reuniune s-au discutat și prioritățile de finanțare din Fondul pentru relații bilaterale, care au ca termen limită de eligibilitate data de 30 aprilie 2025.  


 
Vizită la Penitenciarul Baia Mare - 10 noiembrie 2023


Vizită la Penitenciarul Baia Mare


În data de 10 noiembrie 2023, domnul secretar de stat Bogdan Ilea a vizitat Penitenciarul Baia Mare unde sunt în curs de realizare lucrările de construcţii pentru noul pavilion de detenţie finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021- programul Justiţie. 


Vor fi astfel create 420 de noi locuri de deținere, care respectă standardele europene. Mai multe informații se găsesc la linkul de mai jos:

https://www.facebook.com/ministeruljustitieiromania/posts/pfbid02kvuXAucJr6k7KzzJTFjMjid5ExuVNc5HvqgQhQvEG1xRSG6A5k5QQ2cjG3Vw5cpfl?locale=ro_RO 


Acest obiectiv de investiţii este finanţat prin proiectul “Corecţional”. Mai multe informaţii despre proiect se regăsesc aici: 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/proiecte/proiectepredefinite.aspx

 
Organizarea Comitetului de Cooperare a Programului „Justiție” - 8 noiembrie 2023


Organizarea Comitetului de Cooperare a Programului „Justiție” 


În perioada 7 - 8 noiembrie 2023, Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program, a organizat, în Craiova cu sprijinul Tribunalului Dolj, cea de-a unsprezecea reuniune a Comitetul de Cooperare al Programului „Justiție”. 


La invitația OP au participat membrii Comitetului de Cooperare, respectiv reprezentanții partenerilor donori de program (Ministerul norvegian al Justiției, Direcția Serviciilor Corecționale Norvegiene, Administrația Națională a Instanțelor din Norvegia) și ai Consiliului Europei, în calitate de organizație internațională parteneră. 


Întâlnirea s-a bucurat de participarea invitaților reprezentând statul donator (Oficiul Mecanismului Financiar), Ambasada Regatului Norvegiei la București, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Punct Național de Contact, fiind reprezentat de domnul secretar de stat Ovidiu CÎMPEAN. De asemenea, au mai participat și reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) și Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) în calitate de Promotori de Proiecte. 


Agenda reuniunii a cuprins o trecere în revista a stadiului tuturor proiectelor predefinite în contextul finalizării acestora în 2024. Totodată, au fost vizitate centrul de consiliere pentru agresori din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Dolj și centrul de intervenție pentru victimele violenței sexuale care funcționează în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, înființate prin proiectul „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”. 


Data de 8 noiembrie a inclus vizita secției exterioare Ișalnița a Penitenciarului Craiova, partener de proiect în cadrul proiectului predefinit „Îmbunătățirea serviciilor corecționale din România prin implementarea principiului normalității – 4NORM-ality”, unde este în curs de amenajare un pavilion de detenție cu 84 de locuri construite cu respectarea standardelor europene în materie. În cadrul secției de deținere se derulează Programul de responsabilizare destinat persoanelor private de libertate de etnie rromă și altor categorii de deținuți cu risc de excludere socială. Având la bază inspirație în practicile sistemului penitenciar norvegian, respectiv principiul „normalității”, programul își propune asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea simțului responsabilității și întărirea încrederii în forțele proprii în contextul pregătirii persoanelor private de libertate la viața post detenție. 


În perioada următoare, se vor organiza și alte vizite în teritoriu, la locațiile de implementare a proiectelor, în funcție de gradul de îndeplinire a obiectivelor acestora.

 

 
Conferința internațională având ca subiect central diversitatea culturală - 19 octombrie 2023


Participarea reprezentanților Ministerului Justiției la Conferința internațională având ca subiect central diversitatea culturală, organizată de Administrația Națională a Penitenciarelor, în cadrul proiectului Corecțional 


În perioada 18-19 octombrie 2023, Administrația Națională a Penitenciarelor (A.N.P.) a organizat, în București, la Hotel Ramada Parc, conferința internațională „Diversitate în sistemele corecționale: Abordarea nevoilor persoanelor de etnie romă private de libertate sau aflate sub supravegherea probațiunii (Diversity in Corrections: Addressing Roma Offenders' Needs)”, în cadrul proiectului Corecțional, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.  


La eveniment au participat aproximativ 120 de persoane, printre care reprezentanți ai statului donator (Ambasada Norvegiei) şi ai partenerului norvegian de proiect (Serviciile Corecționale Norvegiene), ai Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene în calitate de Punct Naţional de Contact, ai Consiliului Europei, precum şi ai altor instituții şi organizații relevante (Agenția Națională pentru Romi, Avocatul Poporului, APADOR-CH), alături de invitați din 11 țări, practicieni și decidenți din sistemul penitenciar și de probațiune, mediul universitar. 


Ministerul Justiției a fost reprezentat de către domnul Secretar de Stat, George Bogdan ILEA, la această conferință participând și un reprezentant al Operatorului de Program, responsabil pentru domeniul corecțional.   


Agenda evenimentului a inclus sesiuni plenare, paneluri de dezbatere și intervenții online ale experților în domeniu invitați, temele de interes comun fiind diversitatea, incluziunea și echitatea în procesul de reintegrare socială a persoanelor de etnie romă din sistemul penitenciar şi de probațiune.    


Astfel, au fost prezentate  raportul de analiză a nevoilor specifice categoriilor expuse riscului de excluziune socială şi cel privind evaluarea programelor de reintegrare socială, elaborate în cadrul proiectului „Corecțional”. Totodată, reprezentanții ANP și ai Direcției Naționale de Probațiune au prezentat concluzii ale unor studii și cercetări recente realizate în cadrul altor 3 proiecte cu  finanţare norvegiană pe teme precum: abandonul școlar în rândul minorilor şi tinerilor din centrele educative și de detenție, mobilitatea educațională a persoanelor de etnie romă aflate în evidențele serviciilor de probațiune, precum şi intervenții multidisciplinare în abordarea deținuților agresivi sau cu diferite adicții, aflați în regim de maximă siguranță.  


Evenimentul a  reprezentat o reală  oportunitate pentru a face cunoscute rezultatele  muncii de cercetare desfășurate de către specialiștii implicați în proiectele  finanțate în domeniul corecțional în ultimii ani în cadrul MFN 201-2021, oferind totodată perspectiva unor noi colaborări în viitorul apropiat. 


 
Comunicat de presă privind semnarea contractului de finanțare pentru proiectul VERA - 25 iulie 2022

Comunicat de presă privind semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „VERA - Schimbare pozitivă prin acțiuni integrate în vremuri dificile!”, finanțat prin programul „Justiție” - Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021  

Ministerul Justiției anunță semnarea, la data de 15 iulie a.c., a contractului de finanțare pentru proiectul „VERA - Schimbare pozitivă prin acțiuni integrate în vremuri dificile!/VERA - Positive change through integrated action in turbulent times!’’

Finanțarea acestui proiect este asigurată prin programul „Justiție”, parte a Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 și gestionat de Ministerul Justiției în calitate de operator de program.
Bugetul proiectului este de 823.529 de euro, din care 85% reprezintă finanțarea nerambursabilă norvegiană, iar 15% cofinanțarea națională, durata de implementare fiind de aproximativ 22 de luni.
Proiectul va fi implementat de către Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Promotor de Proiect, în parteneriat cu organizații non guvernamentale din România (Centrul de formare și evaluare în asistența socială (CFCECAS), Fundația Sensiblu, Asociația Necuvinte, Centrul de Mediere si Securitate Comunitară (CMSC), Asociația pentru Dezvoltare si Promovare Socio-Economică (CATALACTICA).

Obiectivul proiectului constă în îmbunătățirea și adaptarea capacității de răspuns public a autorităților centrale și locale în scopul de a asigura un sprijin mai bun și adecvat victimelor violenței domestice și violenței de gen în vremurile dificile actuale și în contextul pandemiei COVID - 19, fără a omite intervenții specifice dedicate grupurilor vulnerabile expuse dublei discriminări. Activitățile ce urmează a fi derulate vizează :
- îmbunătățirea capacității de răspuns la situații de urgență a echipelor mobile constituite în baza colaborărilor inter-agenții la nivel comunitar;
- consolidarea capacității instituționale la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului prin formarea specialiștilor din Departamentele de violență în familie în domeniul accesului la justiție pentru victimele violenței domestice și de gen;
- dezvoltarea unui instrument de monitorizare (barometru) la nivel județean și național a fenomenului violenței în familie și violenței de gen, care va urmări stadiul implementării politicilor naționale în domeniu, prevalența diferitelor forme de violență domestică și de gen, tendințe de evoluție a acestora în contextul pandemiei de COVID 19 și identificarea provocărilor și a nevoilor specifice ale victimelor, în scopul dezvoltării sau adaptării politicilor și a programelor în domeniu.

Informații suplimentare:

În calitate de Operator de Program pentru programul „Justiție” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Ministerul Justiției gestionează 10 proiecte predefinite cu o alocare financiară de 57.294.118 euro, din care 85% reprezintă finanțarea nerambursabilă norvegiană, iar 15% cofinanțarea națională ce va fi asigurată din bugetul ministerului.

Domeniile de intervenție finanțate în cadrul programului „Justiție” vizează: serviciile corecționale - sistemul penitenciar și de probațiune (4 proiecte predefinite având o alocare totală de 40.394.118 euro); eficiența și eficacitatea sistemului judiciar, consolidarea statului de drept și buna guvernanță (4 proiecte predefinite având o alocare totală de 10