ro-ROen-GB
Bun venit!
Bun venit! - 14 noiembrie 2018
Bine aţi venit pe pagina oficială de internet a Operatorului de Program (Ministerul Justiţiei) pentru programe de finanţare “Justiţie”  din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.

 
Știri
Vizită la Penitenciarul Baia Mare - 10 noiembrie 2023


Vizită la Penitenciarul Baia Mare


În data de 10 noiembrie 2023, domnul secretar de stat Bogdan Ilea a vizitat Penitenciarul Baia Mare unde sunt în curs de realizare lucrările de construcţii pentru noul pavilion de detenţie finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021- programul Justiţie. 


Vor fi astfel create 420 de noi locuri de deținere, care respectă standardele europene. Mai multe informații se găsesc la linkul de mai jos:

https://www.facebook.com/ministeruljustitieiromania/posts/pfbid02kvuXAucJr6k7KzzJTFjMjid5ExuVNc5HvqgQhQvEG1xRSG6A5k5QQ2cjG3Vw5cpfl?locale=ro_RO 


Acest obiectiv de investiţii este finanţat prin proiectul “Corecţional”. Mai multe informaţii despre proiect se regăsesc aici: 

http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/proiecte/proiectepredefinite.aspx

 
Organizarea Comitetului de Cooperare a Programului „Justiție” - 8 noiembrie 2023


Organizarea Comitetului de Cooperare a Programului „Justiție” 


În perioada 7 - 8 noiembrie 2023, Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program, a organizat, în Craiova cu sprijinul Tribunalului Dolj, cea de-a unsprezecea reuniune a Comitetul de Cooperare al Programului „Justiție”. 


La invitația OP au participat membrii Comitetului de Cooperare, respectiv reprezentanții partenerilor donori de program (Ministerul norvegian al Justiției, Direcția Serviciilor Corecționale Norvegiene, Administrația Națională a Instanțelor din Norvegia) și ai Consiliului Europei, în calitate de organizație internațională parteneră. 


Întâlnirea s-a bucurat de participarea invitaților reprezentând statul donator (Oficiul Mecanismului Financiar), Ambasada Regatului Norvegiei la București, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Punct Național de Contact, fiind reprezentat de domnul secretar de stat Ovidiu CÎMPEAN. De asemenea, au mai participat și reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) și Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) în calitate de Promotori de Proiecte. 


Agenda reuniunii a cuprins o trecere în revista a stadiului tuturor proiectelor predefinite în contextul finalizării acestora în 2024. Totodată, au fost vizitate centrul de consiliere pentru agresori din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Dolj și centrul de intervenție pentru victimele violenței sexuale care funcționează în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, înființate prin proiectul „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”. 


Data de 8 noiembrie a inclus vizita secției exterioare Ișalnița a Penitenciarului Craiova, partener de proiect în cadrul proiectului predefinit „Îmbunătățirea serviciilor corecționale din România prin implementarea principiului normalității – 4NORM-ality”, unde este în curs de amenajare un pavilion de detenție cu 84 de locuri construite cu respectarea standardelor europene în materie. În cadrul secției de deținere se derulează Programul de responsabilizare destinat persoanelor private de libertate de etnie rromă și altor categorii de deținuți cu risc de excludere socială. Având la bază inspirație în practicile sistemului penitenciar norvegian, respectiv principiul „normalității”, programul își propune asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea simțului responsabilității și întărirea încrederii în forțele proprii în contextul pregătirii persoanelor private de libertate la viața post detenție. 


În perioada următoare, se vor organiza și alte vizite în teritoriu, la locațiile de implementare a proiectelor, în funcție de gradul de îndeplinire a obiectivelor acestora.

 

 
Conferința internațională având ca subiect central diversitatea culturală - 19 octombrie 2023


Participarea reprezentanților Ministerului Justiției la Conferința internațională având ca subiect central diversitatea culturală, organizată de Administrația Națională a Penitenciarelor, în cadrul proiectului Corecțional 


În perioada 18-19 octombrie 2023, Administrația Națională a Penitenciarelor (A.N.P.) a organizat, în București, la Hotel Ramada Parc, conferința internațională „Diversitate în sistemele corecționale: Abordarea nevoilor persoanelor de etnie romă private de libertate sau aflate sub supravegherea probațiunii (Diversity in Corrections: Addressing Roma Offenders' Needs)”, în cadrul proiectului Corecțional, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.  


La eveniment au participat aproximativ 120 de persoane, printre care reprezentanți ai statului donator (Ambasada Norvegiei) şi ai partenerului norvegian de proiect (Serviciile Corecționale Norvegiene), ai Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene în calitate de Punct Naţional de Contact, ai Consiliului Europei, precum şi ai altor instituții şi organizații relevante (Agenția Națională pentru Romi, Avocatul Poporului, APADOR-CH), alături de invitați din 11 țări, practicieni și decidenți din sistemul penitenciar și de probațiune, mediul universitar. 


Ministerul Justiției a fost reprezentat de către domnul Secretar de Stat, George Bogdan ILEA, la această conferință participând și un reprezentant al Operatorului de Program, responsabil pentru domeniul corecțional.   


Agenda evenimentului a inclus sesiuni plenare, paneluri de dezbatere și intervenții online ale experților în domeniu invitați, temele de interes comun fiind diversitatea, incluziunea și echitatea în procesul de reintegrare socială a persoanelor de etnie romă din sistemul penitenciar şi de probațiune.    


Astfel, au fost prezentate  raportul de analiză a nevoilor specifice categoriilor expuse riscului de excluziune socială şi cel privind evaluarea programelor de reintegrare socială, elaborate în cadrul proiectului „Corecțional”. Totodată, reprezentanții ANP și ai Direcției Naționale de Probațiune au prezentat concluzii ale unor studii și cercetări recente realizate în cadrul altor 3 proiecte cu  finanţare norvegiană pe teme precum: abandonul școlar în rândul minorilor şi tinerilor din centrele educative și de detenție, mobilitatea educațională a persoanelor de etnie romă aflate în evidențele serviciilor de probațiune, precum şi intervenții multidisciplinare în abordarea deținuților agresivi sau cu diferite adicții, aflați în regim de maximă siguranță.  


Evenimentul a  reprezentat o reală  oportunitate pentru a face cunoscute rezultatele  muncii de cercetare desfășurate de către specialiștii implicați în proiectele  finanțate în domeniul corecțional în ultimii ani în cadrul MFN 201-2021, oferind totodată perspectiva unor noi colaborări în viitorul apropiat. 


 
Comunicat de presă privind semnarea contractului de finanțare pentru proiectul VERA - 25 iulie 2022

Comunicat de presă privind semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „VERA - Schimbare pozitivă prin acțiuni integrate în vremuri dificile!”, finanțat prin programul „Justiție” - Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021  

Ministerul Justiției anunță semnarea, la data de 15 iulie a.c., a contractului de finanțare pentru proiectul „VERA - Schimbare pozitivă prin acțiuni integrate în vremuri dificile!/VERA - Positive change through integrated action in turbulent times!’’

Finanțarea acestui proiect este asigurată prin programul „Justiție”, parte a Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 și gestionat de Ministerul Justiției în calitate de operator de program.
Bugetul proiectului este de 823.529 de euro, din care 85% reprezintă finanțarea nerambursabilă norvegiană, iar 15% cofinanțarea națională, durata de implementare fiind de aproximativ 22 de luni.
Proiectul va fi implementat de către Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Promotor de Proiect, în parteneriat cu organizații non guvernamentale din România (Centrul de formare și evaluare în asistența socială (CFCECAS), Fundația Sensiblu, Asociația Necuvinte, Centrul de Mediere si Securitate Comunitară (CMSC), Asociația pentru Dezvoltare si Promovare Socio-Economică (CATALACTICA).

Obiectivul proiectului constă în îmbunătățirea și adaptarea capacității de răspuns public a autorităților centrale și locale în scopul de a asigura un sprijin mai bun și adecvat victimelor violenței domestice și violenței de gen în vremurile dificile actuale și în contextul pandemiei COVID - 19, fără a omite intervenții specifice dedicate grupurilor vulnerabile expuse dublei discriminări. Activitățile ce urmează a fi derulate vizează :
- îmbunătățirea capacității de răspuns la situații de urgență a echipelor mobile constituite în baza colaborărilor inter-agenții la nivel comunitar;
- consolidarea capacității instituționale la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului prin formarea specialiștilor din Departamentele de violență în familie în domeniul accesului la justiție pentru victimele violenței domestice și de gen;
- dezvoltarea unui instrument de monitorizare (barometru) la nivel județean și național a fenomenului violenței în familie și violenței de gen, care va urmări stadiul implementării politicilor naționale în domeniu, prevalența diferitelor forme de violență domestică și de gen, tendințe de evoluție a acestora în contextul pandemiei de COVID 19 și identificarea provocărilor și a nevoilor specifice ale victimelor, în scopul dezvoltării sau adaptării politicilor și a programelor în domeniu.

Informații suplimentare:

În calitate de Operator de Program pentru programul „Justiție” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Ministerul Justiției gestionează 10 proiecte predefinite cu o alocare financiară de 57.294.118 euro, din care 85% reprezintă finanțarea nerambursabilă norvegiană, iar 15% cofinanțarea națională ce va fi asigurată din bugetul ministerului.

Domeniile de intervenție finanțate în cadrul programului „Justiție” vizează: serviciile corecționale - sistemul penitenciar și de probațiune (4 proiecte predefinite având o alocare totală de 40.394.118 euro); eficiența și eficacitatea sistemului judiciar, consolidarea statului de drept și buna guvernanță (4 proiecte predefinite având o alocare totală de 10.845.000 euro); și violența domestică și violența bazată pe gen (2 proiecte predefinite având o alocare totală de 3.323.529 euro)

 
Comunicat de presă privind finanțarea proiectului „Protecția victimelor infracțiunilor” - 3 februarie 2022


Comunicat de presă privind semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Protecția victimelor infracțiunilor”, finanțat  prin programul „Justiție” - Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021
 

Ministerul Justiției, prin secretarul de stat Mihai Pașca, a încheiat astăzi, 28 ianuarie 2022, cu Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție (PÎCCJ), contractul de finanțare pentru proiectul „Protecția victimelor infracțiunilor”. Finanțarea acestui proiect este asigurată prin programul „Justiție”, parte a Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 și gestionat de Ministerul Justiției în calitate de operator de program.

Bugetul proiectului este de 2.000.000 de euro, din care 85% reprezintă finanțarea nerambursabilă norvegiană, iar 15% cofinanțarea națională, durata de implementare fiind de 27 de luni.

Proiectul se va implementa de către PÎCCJ, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Ministerul Justiției prin Direcția de Prevenire a Criminalității, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din București, de la nivelul Sectoarelor 2-6, și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene – FRA.

Obiectivul proiectului constă în consolidarea statului de drept, prin asigurarea unei justiții penale eficiente, accesibile și calitative pentru minori ca victime ale infracțiunii și pentru victimele infracțiunilor bazate pe ură, cu un accent deosebit pe populația de etnie romă. În cadrul proiectului, vor fi amenajate 35 de spații destinate audierii victimelor minore – 30 la nivelul unor parchete, iar celelalte la nivelul celor cinci Direcții Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului din București.

Aceste spații – vitale pentru respectarea drepturilor copiilor, dar și pentru obținerea unor mărturii complete și utile, cu reducerea pe cat posibil a traumatizării și revictimizării acestora, sunt o necesitate în România. În aceste spații, copilul va fi protejat și va avea suportul psihologic necesar, cu luarea în considerare a specificului vârstei sale, a particularităților sale de dezvoltare şi a capacităților lui, într-un mediu care inspiră siguranță şi încredere. Se va urmări dotarea cu tehnică audio – video a acestor spații pentru înregistrarea audierilor, pentru a se va evita pe cât posibil interogarea repetată în diferite faze procesuale.

Principalele activități ce se vor derula în cadrul proiectului vizează:
– realizarea de analize tematice ale situației existente și formularea de recomandări pentru sporirea eficienței și eficacității procedurilor legale aplicate de procurori în instrumentarea cazurilor, avându-se în vedere inclusiv provocările pe care populația de etnie romă le întâmpină;
– elaborarea unor ghiduri (identificarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor bazate pe ură/ audierea victimelor minore și investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor împotriva acestora);  
- formarea profesională a procurorilor etc.

Reamintim că, prin intrarea în vigoare, în data de 14 octombrie 2016, a Memorandumului de Înțelegere dintre Regatul Norvegiei și Guvernul României, Ministerul Justiției (MJ) a fost desemnat Operator de Program (OP) pentru programul „Justiție”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 (MFN), calitate în care, în perioada 2018–2024, gestionează o alocare financiară de 57.294.118 euro (85% grant nerambursabil norvegian și 15% cofinanțare națională).

 
Sprijinirea victimelor violenței sexuale - 6 septembrie 2021

Proiectul „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, este derulat de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) în parteneriat cu două organizaţii de profil din Norvegia, respectiv Secretariatul Shelter Movement şi Departamentul Brøset din cadrul Spitalului Universitar Sf. Olav. În cadrul proiectului vor fi înființate 10 centre integrate pentru victimele violenței domestice la București, Slobozia, Timișoara, Craiova, Sibiu, Brăila, Piatra-Neamț, Bacău, Constanta şi Satu Mare. Aceste centre vor oferi o gamă largă de servicii, de la îngrijiri medicale și post-traumatice de urgență la consiliere psihologică și juridică și servicii sociale.

Primul centru pentru victimele violenței domestice a fost deschis în luna mai 2021 la București, în cadrul Spitalului Universitar de Urgență, reprezentând un prim pas pentru schimbarea percepției asupra cazurilor de violență sexuală și modalităţii de intervenție în aceste situații. Se oferă servicii integrate pentru victime, constând în examinări medicale și medico-legale, asistență post-traumatică, îndrumare  și consiliere în vederea depășirii situației de risc.

Evenimentul de inaugurare a centrului de la București este prezentat pe larg inclusiv pe pagina oficială a Granturilor Norvegiene, la următoarea adresă:

https://eeagrants.org/news/supporting-victims-sexual-violence


 
Comunicat de presă privind organizarea webinarului „Prevenirea şi reducerea recidivei” - 30 iunie 2021

 

Comunicat de presă privind organizarea webinarului „Prevenirea şi reducerea recidivei”, în pregătirea implementării proiectului „A Safe and Educated Community Undertaking Responsible Engagement – SECURE” („O comunitate sigură, educată şi implicată în mod responsabil”)-Programul “Justiţie”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

În data de 24 iunie 2021 a avut loc webinarul cu tema "Prevenirea şi reducerea recidivei", organizat de Ministerul Justiţiei și Serviciile Corecționale Norvegiene, parteneri în cadrul programului „Justiţie”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

Webinarul a vizat prezentarea perspectivelor naţionale şi a abordărilor la nivelul organizaţiilor internaţionale în ceea ce privește definirea și estimarea fenomenului recidivei, precum și a modalităților de reducere a acestuia. La eveniment au participat invitați din cadrul unor instituţii de profil din Canada, Polonia, România, precum şi experţi ai Consiliului Europei şi ai Confederației  Europene pentru Probațiune (CEP).

Având în vedere că prin programul „Justiţie”, problematica recidivei este abordată în două proiecte ce au ca beneficiari Administrația Națională a Penitenciarelor şi Direcția Naţională de Probaţiune, în cadrul cărora se va stabili metoda de calcul a ratei de recidivă în cadrul unei evaluări privind dinamica populației carcerale şi se va elabora o strategie națională de prevenire a recidivei, evenimentul a constituit nu numai un schimb util de experiență, ci şi o bună ocazie pentru identificarea de parteneriate viitoare şi acțiuni comune în domeniu.

 
Comunicat de presă privind suplimentarea fondurilor alocate programului „Justiție” – Mecanismul Fina - 15 septembrie 2020

 

Ministerul Justiției (MJ) va beneficia de rezerva de performanță prevăzută în Memorandumul de Înțelegere încheiat între România şi Regatul Norvegiei privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian  2014-2021 prin creșterea sumei programului „JUSTIȚIE” cu 3.700.000 Euro (grant), rezultând astfel o alocare financiară de 48.700.000 euro.

Fondurile suplimentare vor permite MJ, în calitate de Operator de program, finanțarea a trei noi proiecte predefinite în următoarele domenii de intervenție: servicii corecționale, bună guvernanță respectiv combaterea violenței domestice şi violenței bazată pe deosebirea de gen.

Noile proiecte vor contribui la atingerea obiectivelor asumate în strategii guvernamentale (Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, Strategia Națională de Reintegrare a persoanelor private de libertate 2020 - 2024), dar și a obiectivelor Mecanismului Financiar Norvegian, respectiv reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și întărirea relațiilor bilaterale între Norvegia și România.

 
Comunicate de presă Ministerul Justiției - Operator de program - 28 noiembrie 2018
Comunicate de presă proiecte pre-definite - 16 iulie 2019
Comunicate de presă proiecte finanțate prin Fondul Bilateral - 16 iulie 2019
Privacy Statement | Terms Of Use | Copyright 2023 by Minsiterul Justitiei