ro-ROen-GB
Operatorul de program
Opertorul de Program - 13 noiembrie 2018


Conform Memorandumului de înţelegere privind implementarea mecanismului financiar norvegian 2014-2021  încheiat între Regatul Norvegiei şi Guvernul României, Ministerul Justiţiei este Operator de Program pentru programul de finanţare “Justiţie”.

 

Ministerul Justiţiei este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.  
Privacy Statement | Terms Of Use | Copyright 2024 by Minsiterul Justitiei