ro-ROen-GB
Mecanismul financiar norvegian 2014-2021
Granturile Norvegiene sau Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 - 6 septembrie 2021

Granturile Norvegiene sau Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 reprezintă contribuția financiară acordată de Regatul Norvegiei pentru reducerea disparităților economice şi sociale în Spațiul Economic European şi întărirea relațiilor bilaterale între Regatul Norvegiei şi Statele Beneficiare.

Valoarea totală a granturilor norvegiene pentru perioada de finanțare 2014-2021, este de1,3 miliarde euro, fiind disponibile în cele 13 state care au aderat la Uniunea Europeană după anul 2004, pentru finanțarea următoarele sectoare prioritare:

 

  • Inovare, cercetare, educație și competitivitate;
  • Incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și combaterea sărăciei;
  • Mediu, energie, schimbări climatice și economie cu emisii reduse de carbon;
  • Cultură, societate civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale;
  •  Justiţie şi afaceri interne.

Cadrul de cooperare şi implementare a asistenței financiare este stabilit prin Memorandumul de înțelegere privind implementarea mecanismului financiar norvegian 2014-2021, încheiat între Regatul Norvegiei şi Guvernul României.

 

Prin Memorandumul de Înțelegere sunt stabilite entitățile naționale implicate în implementarea Mecanismului Financiar Norvegian pentru perioada 2014-2021 şi funcţiile acestora în cadrul sistemului naţional de management şi control (Anexa A), precum şi cadrul de implementare (Anexa B) ce specifică: lista domeniilor de finanţare şi alocarea financiară acordată prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian în perioada 2014-2021, programele aprobate pentru finanţare cu principalele obiective şi rezultate aşteptate, ambiţiile bilaterale, Operatorii de Program şi proiectele predefinite acceptate la momentul încheierii Memorandumului.

Pentru mai multe informaţii despre Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, vă rugăm consultaţi pagina de internet a Punctului Naţional de Contact  (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene)  şi pagina oficială a Mecanismului.

 

 

Programul JUSTIŢIE

 

În cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, Ministerul Justiției are calitatea de Operator de Program pentru programul „Justiție”, gestionând o alocare financiară totală de 54.352.941 euro, din care 46.200.000 euro asistență financiară nerambursabilă din partea Regatului Norvegiei şi 8.152.941 euro cofinanțare.

Această alocare include şi fondurile suplimentare, în cuantum de 4.352.941 euro, de care beneficiază programul din cadrul rezervei de performanță prevăzută în Memorandumul de Înțelegere încheiat între România şi Regatul Norvegiei privind implementarea mecanismului mai sus menționat.

Programul este derulat în perioada 2016-2024 de către Ministerul Justiţiei în parteneriat cu:

Ø  parteneri donori de program:


  • Ministerul Justiţiei şi Securității Sociale din Norvegia;
  • Directoratul Serviciilor Corecționale norvegiene;
  • Administrația Instanțelor din Norvegia;

Ø  organizații internaționale partenere: Consiliul Europei

 

Programul finanțează 10 proiecte pre-definite, în următoarele domenii de interes:

- eficiența și eficacitatea sistemului judiciar, consolidarea statului de drept;

- servicii corecționale (sistemul penitenciar și cel de probațiune);

- violența domestică și violența bazată pe deosebirea de gen;

- bună guvernanţă.

 

Totodată, în contextul programului „Justiţie”, prin intermediul Fondului pentru relații bilaterale sunt finanțate acțiuni care contribuie la întărirea relațiilor bilaterale dintre România şi Regatul Norvegiei.
 
Privacy Statement | Terms Of Use | Copyright 2024 by Minsiterul Justitiei