ro-ROen-GB
Știri
Comunicat de presă privind organizarea webinarului „Prevenirea şi reducerea recidivei” - 30 iunie 2021

 

Comunicat de presă privind organizarea webinarului „Prevenirea şi reducerea recidivei”, în pregătirea implementării proiectului „A Safe and Educated Community Undertaking Responsible Engagement – SECURE” („O comunitate sigură, educată şi implicată în mod responsabil”)-Programul “Justiţie”, Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021

 

În data de 24 iunie 2021 a avut loc webinarul cu tema "Prevenirea şi reducerea recidivei", organizat de Ministerul Justiţiei și Serviciile Corecționale Norvegiene, parteneri în cadrul programului „Justiţie”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

Webinarul a vizat prezentarea perspectivelor naţionale şi a abordărilor la nivelul organizaţiilor internaţionale în ceea ce privește definirea și estimarea fenomenului recidivei, precum și a modalităților de reducere a acestuia. La eveniment au participat invitați din cadrul unor instituţii de profil din Canada, Polonia, România, precum şi experţi ai Consiliului Europei şi ai Confederației  Europene pentru Probațiune (CEP).

Având în vedere că prin programul „Justiţie”, problematica recidivei este abordată în două proiecte ce au ca beneficiari Administrația Națională a Penitenciarelor şi Direcția Naţională de Probaţiune, în cadrul cărora se va stabili metoda de calcul a ratei de recidivă în cadrul unei evaluări privind dinamica populației carcerale şi se va elabora o strategie națională de prevenire a recidivei, evenimentul a constituit nu numai un schimb util de experiență, ci şi o bună ocazie pentru identificarea de parteneriate viitoare şi acțiuni comune în domeniu.

 

 
Comunicat de presă privind suplimentarea fondurilor alocate programului „Justiție” – Mecanismul Fina - 15 septembrie 2020

 

Ministerul Justiției (MJ) va beneficia de rezerva de performanță prevăzută în Memorandumul de Înțelegere încheiat între România şi Regatul Norvegiei privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian  2014-2021 prin creșterea sumei programului „JUSTIȚIE” cu 3.700.000 Euro (grant), rezultând astfel o alocare financiară de 48.700.000 euro.

Fondurile suplimentare vor permite MJ, în calitate de Operator de program, finanțarea a trei noi proiecte predefinite în următoarele domenii de intervenție: servicii corecționale, bună guvernanță respectiv combaterea violenței domestice şi violenței bazată pe deosebirea de gen.

Noile proiecte vor contribui la atingerea obiectivelor asumate în strategii guvernamentale (Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, Strategia Națională de Reintegrare a persoanelor private de libertate 2020 - 2024), dar și a obiectivelor Mecanismului Financiar Norvegian, respectiv reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și întărirea relațiilor bilaterale între Norvegia și România. 
Comunicate de presă Ministerul Justiției - Operator de program - 28 noiembrie 2018
Comunicate de presă proiecte pre-definite - 16 iulie 2019
Comunicate de presă proiecte finanțate prin Fondul Bilateral - 16 iulie 2019
Privacy Statement | Terms Of Use | Copyright 2021 by Minsiterul Justitiei