ro-ROen-GB
Relații bilaterale

Ø  Programul RO20 – Violenţă domestică şi violenţă bazată pe deosebirea de sex


Lista entităților norvegiene cu competențe în domeniul programului RO20 (.doc)

 

Programul este implementat în parteneriat cu următoarele instituţii:

 

Directoratul Poliţiei Norvegiene este structura din Norvegia subordonată Ministerului Justiţiei şi Poliţiei care are ca principale sarcini managementul profesional, supravegherea şi dezvoltarea poliţiei norvegiene în cadrul prevăzut de Minister.

 

Pagină oficială de internet: https://www.politi.no/ 

  

Consiliul Europei este o organizaţie internaţională ce reuneşte 47 de ţări europene, având drept obiectiv principal protejarea drepturilor omului, democraţiei şi statului de drept în Europa. Activitatea Consiliului Europei este axată pe ciclul complet de activităţi referitoare la stabilirea standardelor, monitorizare şi cooperare. În domeniul său de competenţă, Consiliul Europei stabileşte standarde internaţionale recunoscute, cuprinzând peste 200 de tratate internaţionale şi identifică cele mai bune practici. Conformitatea cu unele dintre aceste standarde este evaluată şi monitorizată ulterior de către organismele şi mecanismele specifice ale Consiliului Europei. De asemenea, Consiliul Europei are o experienţă semnificativă în domeniul coordonării şi implementării activităţilor de asistenţă tehnică şi consolidare a capacităţii instituţionale pe baza acestor standarde şi, dacă este cazul, pe baza rezultatelor diferitelor exerciţii de monitorizare.

 

Pagină oficială de internet: www.coe.int

  

Ø  Programul RO23 – Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate

 

Programul este implementat în parteneriat cu următoarea instituţie:

 

Serviciile Corecţionale Norvegiene (KSF-Kriminalomsdirektoratet) sunt o direcţie din cadrul Ministerului Norvegian al Justiţiei şi Securităţii  Publice, având atribuţii în domeniul administrării sistemului penitenciar şi al serviciilor de probaţiune. Serviciile Corecţionale Norvegiene sunt responsabile de punerea în executare a măsurii arestului preventiv şi a sancţiunilor penale, prin diverse modalităţi care iau în considerare securitatea cetăţenilor şi necesitatea prevenirii recidivei şi care permit infractorilor să-şi schimbe comportamentul infracţional din proprie iniţiativă. De asemenea, Serviciile Corecţionale Norvegiene pun la dispoziţie poliţiei centrele de arest preventiv.

 

Pagină oficială de internet: http://www.kriminalomsorgen.no/

  

Ø  Programul RO24 – Întărirea capacităţii judiciare şi cooperare

 

Programul este implementat în parteneriat cu următoarele instituţii:

 

Administraţia Instanţelor din Norvegia este instituţia centrală de administraţie pentru toate instanţele din Norvegia. Administraţia Instanţelor din Norvegia are rol de asistenţă pentru instanţe şi atribuţii importante în elaborarea planurilor strategice ce permit instanţelor să facă faţă provocărilor cu care se confruntă. NCA urmăreşte să asigure condiţii favorabile pentru funcţionarea rezonabilă şi eficientă a instanţelor. În parteneriat cu sistemul judiciar, Administraţia Instanţelor din Norvegia face demersuri pentru a creşte încrederea publicului în instanţe.

 

Pagină oficială de internet: www.domstoladministrasjonen.no

 

Consiliul Europei este o organizaţie internaţională ce reuneşte 47 de ţări europene, având drept obiectiv principal protejarea drepturilor omului, democraţiei şi statului de drept în Europa. Activitatea Consiliului Europei este axată pe ciclul complet de activităţi referitoare la stabilirea standardelor, monitorizare şi cooperare. În domeniul său de competenţă, Consiliul Europei stabileşte standarde internaţionale recunoscute, cuprinzând peste 200 de tratate internaţionale şi identifică cele mai bune practici. Conformitatea cu unele dintre aceste standarde este evaluată şi monitorizată ulterior de către organismele şi mecanismele specifice ale Consiliului Europei. De asemenea, Consiliul Europei are o experienţă semnificativă în domeniul coordonării şi implementării activităţilor de asistenţă tehnică şi consolidare a capacităţii instituţionale pe baza acestor standarde şi, dacă este cazul, pe baza rezultatelor diferitelor exerciţii de monitorizare.

 

Pagină oficială de internet: www.coe.int


 Ghidul privind transferul persoanelor condamnate între România și Norvegia


 

Copyright 2018 Ministerul Justiției
Acest site web este proprietatea Ministerului Justiţiei din România. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
This website is the property of the Ministry of Justice of Romania. Unauthorized modification of this website is a crime and will be punished as provisioned by the law.