ro-ROen-GB
Proiecte selectate prin apeluri

I. PRIORITATEA DE FINANȚARE „SPRIJINIREA REȚELEI DE UNITĂȚI ÎN CONTEXTUL LEGII PRIVIND VIOLENȚA DOMESTICĂ”

 

1. Proiect Nu violenței domestice!”   RO / EN

 

Obiectiv: Dezvoltarea rețelei de unități de asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, prin crearea unui Centru de Primire în Regim de Urgență în oraşul Tălmaciu, care să furnizeze servicii eficiente și coerente pentru victimele violenței în familie și a celei bazate pe deosebirea de sex.

Componenta 1: Crearea unui Centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice în județul Sibiu, prin reabilitarea și dotarea unui imobil în oraşul Tălmaciu;

Componenta 2: Elaborarea unui ghid de intervenție în cazuri de violență domestică destinat instituţiilor de la nivel judeţean care activează în domeniul violenţei domestice, care să stabilească clar procedurile şi instrumentele de lucru pentru fiecare instituţie și să faciliteze accesul beneficiarilor la serviciile Centrului prin furnizarea de servicii unitare;

Componenta 3: Promovarea la nivelul județului Sibiu a serviciilor furnizate victimelor violenței domestice, prin intermediul Centrului de primire în regim de urgență, în cadrul unei campanii de promovare a centrului și a serviciilor.

 

Promotor de proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu

 

Parteneri: Consiliul Județean Sibiu, Primăria Orașului Tălmaciu

 

Buget total: 305.689,00 Euro, asigurat în totalitate din alocarea financiară a programului

 

 

2. Proiect „Soluții integrate pentru violența în familie”  RO / EN

 

Obiectiv: Dezvoltarea de măsuri și servicii integrate de reducere a violenței în familie, adresate atât victimelor, cât și agresorilor.

Componenta 1: Înființarea unui centru de consiliere pentru agresori în oraşul Baia Mare prin amenajarea si dotarea un spațiu pus la dispoziție de SPAS Baia Mare, cât și reabilitarea și dotarea unui spațiu in Penitenciarul Baia Mare pentru desfășurarea de activități cu agresorii aflaţi în executarea unei pedepse privative de libertate, precum şi crearea și aplicarea unui program de intervenţie destinat acestora;

Componenta 2: Sprijinirea unui adăpost/centru de consiliere pentru victimele violenței domestice înființat anterior, prin implementarea unei noi tehnici a managementului de caz, furnizându-se servicii integrate de asistență (psihologică, socială, medicală, juridică etc.) şi organizarea unei campanii de promovare la nivelul comunităților locale a serviciilor disponibile.

 

Promotor de proiect: Serviciul Public Asistență Socială Baia Mare

 

Parteneri: Penitenciarul Baia Mare, SC Mindustries SRL, Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș

 

Buget total: 362.075,00 Euro, asigurat în totalitate din alocarea financiară a programului

 

 

3. Proiect „Înființarea a 2 centre de consiliere și găzduire pentru victimele violenței în familie din județul Brăila”    RO / EN

 

Obiectiv: Diversificarea serviciilor oferite victimelor violenței în familie din județul Brăila.

Componenta 1: Înființarea a două centre pentru adăpostirea victimelor violenței în familie prin renovarea și dotarea a două apartamente aflate în proprietatea DGASPC Brăila, asigurându-se astfel și posibilitatea găzduirii victimelor în locații special destinate;

Componenta 2: Derularea unei campanii de informare în scopul prevenirii violenței în familie;

Componenta 3: Consolidarea acțiunilor de prevenire și intervenție în situații de violență în familie la nivel județean prin dezvoltarea de instrumente de intervenţie specializate;

Componenta 4: Consolidarea colaborării interinstituționale în vederea semnalării și instrumentării cazurilor de violență în familie prin derularea de activități în parteneriat de către instituţiile având atribuţii în acest domeniu, la nivelul judeţului Brăila.

 

Promotor de proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila

 

Partener: Inspectoratul de Poliție Județean Brăila

 

Buget total: 182.266,00 Euro, asigurat în totalitate din alocarea financiară a programului

 

 

4. Proiect „Siguranță și Sprijin - Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași”   RO / EN

 

Obiectiv: Îmbunătăţirea condiţiilor oferite victimelor rezidente în Centrul Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași..

Componenta 1: Îmbunătățirea funcționării centrului prin activități de amenajare și dotare a spațiului, astfel încât să fie adaptat nevoilor victimelor;

Componenta 2: Furnizarea de servicii specializate eficiente, urmărindu-se dezvoltarea autonomiei personale și sociale a victimelor, reintegrarea profesională a acestora, precum și dezvoltarea capacității autorităților locale de implementare în parteneriat cu entități private a unor programe de asistență a victimelor violenței domestice aliniate la standardele de calitate și la cele europene.

 

Promotor de proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

 

Partener: Filiala Iași a Fundației „Holt România - Fundația de Consultanță și Servicii Sociale pentru Copii și Familii”

 

Buget total: 203.150,40 Euro, asigurat în totalitate din alocarea financiară a programului

 

 

5. Proiect „Centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie din județul Olt”  RO / EN

 

Obiectiv: Înființarea unui centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie, precum și prevenirea și combaterea violenței în familie prin desfășurarea unor activități de formare, informare, promovare, publicitate și mediatizare.

Componenta 1: Înființarea unui centru de primire în regim de urgență care să ofere  găzduire, suport și consiliere pentru victimele violenței în familie prin renovarea și dotarea unui spațiu aflat în administrarea DGASPC Olt ;

Componenta 2: Organizarea unei campanii de informare destinate victimelor violenței în familie;

Componenta 3: Formarea profesională a profesioniștilor implicaţi în lupta împotriva violenţei domestice.

 

Promotor de proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt

 

Parteneri: -

 

Buget total: 286.279,00 Euro, asigurat în totalitate din alocarea financiară a programului

 

 

6. Proiect „Te ajutăm să fii în siguranță” – Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie Rm. Sărat”   RO /  EN

 

Obiectiv: Dezvoltarea serviciilor sociale existente la nivelul judeţului Buzău în vederea asigurării unei intervenții specializate care să poată acoperi întreaga sferă a nevoilor victimelor violenței domestice.

Componenta 1: Înființarea în municipiul Râmnicu Sărat a unui centru pentru recuperarea victimelor violenței în familie, care să furnizeze servicii de calitate, la standarde internaționale;

Componenta 2: Sensibilizarea instituțiilor, organizațiilor și cetățenilor cu privire la fenomenul violenței domestice.

 

Promotor de proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

 

Parteneri: -

 

Buget total: 340.002,22 Euro, asigurat în totalitate din alocarea financiară a programului

 

 

7. Proiect „Rețea de centre de sprijin pentru victimele violenței domestice – SOS violență”  RO / EN

 

Obiectiv: Asigurarea accesului victimelor violenței domestice la servicii de sprijin eficiente și coerente prin constituirea unui rețele de centre de sprijin la nivel inter-regional sud-est/nord-est.

Componenta 1: Înființarea și diversificarea serviciilor în cadrul a 3 centre de sprijin pentru victimele violenței domestice în municipiile Brăila și Galați, regiunea sud-est și municipiul Vaslui, regiunea nord-est;

Componenta 2: Acordarea de servicii de sprijin pentru un număr de 200 de victime ale violenței domestice din județele Galați, Brăila, Tulcea și Vaslui;

Componenta 3: Dezvoltarea unui consorțiu partenerial public-privat la nivel național format din 15 actori sociali relevanți și elaborarea unei strategii inter-regionale pe 5 ani cu scopul eficientizării acordării serviciilor de sprijin pentru victimele violenței domestice.

               

 

Promotor de proiect: Fundația De Sprijin a Vârstnicilor

 

Parteneri: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, Asociația AURA 2010, Direcția de Asistență Socială Brăila, Asociația pentru Dezvoltare educațională, economică și socială Danubius, Asociația de Recuperare Fitomed Vaslui, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, Inspectoratul de Poliție al Județului Galati

 

Buget total: 287.680,00 Euro, din care grant în valoare de 258.825,7 Euro și cofinanțare asigurată de promotor și partenerii de proiect entități private în cuantum total de 28.854,3 Euro

 

 

8. Proiect „Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie Vaslui”   RO / EN

 

Obiectiv: Înființarea unui centru de recuperare pentru victimele violenței domestice în municipiul Vaslui și promovarea facilităților înființate în rândul populației din județ.

Componenta 1: Înființarea unui centru de recuperare pentru victimele violenței domestice în municipiul Vaslui și acordarea de servicii sociale victimelor;

Componenta 2: Promovarea serviciilor înființate prin desfășurarea unei campanii de promovare având denumirea - „Violența nu este domestică”.

 

Promotor de proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui

 

Parteneri: -

 

Buget total: 185.360,00 Euro, asigurat în totalitate din alocarea financiară a programului

 

 

II. PRIORITATEA 2 DE FINANȚARE „ACTIVITĂȚI DE CONȘTIENTIZARE ȘI SENSIBILIZARE”

 

1. Proiect „Campanie națională de conștientizare și informare publică privind violența în familie”  RO / EN

 

Obiectiv: Prevenirea violenței în familie, promovarea egalității de gen, combaterea stereotipurilor de gen, precum și a discriminării sexuale în context familial prin organizarea și derularea unei campanii naționale de informare, sensibilizare și conștientizare cu privire la violența în familie și a celei bazate pe deosebirea de sex.

Componenta 1: Creșterea gradului de informare, sensibilizare și conștientizare a opiniei publice cu privire la drepturile conferite de prevederile legale, precum şi cu privire la atribuţiile instituțiilor responsabile în materia prevenirii și combaterii fenomenului violenței în familie, a celei bazate pe deosebirea de sex și a egalității de gen;

Componenta 2: Conștientizarea de către profesioniștii din domeniu a atribuțiilor pe care le au în prevenirea violenței în familie, promovarea egalității de gen în context familial și în ceea ce privește sprijinul care trebuie acordat victimelor violenței domestice și a celei bazate pe deosebirea de sex, determinându-i să fie mai activi în îndeplinirea responsabilităților;

Componenta 3: Sensibilizarea și implicarea politicienilor și a mass media în promovarea egalității de gen, prevenirea și combaterea violenței în familie și a celei bazate pe deosebirea de sex.

 

Promotor de proiect: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați

 

Parteneri: -

 

Buget total: 211.446,00 Euro, asigurat în totalitate din alocarea financiară a programului

 

 

2. Proiect „CONSENS: Campanie de conștientizare și sensibilizare privind efectele negative ale violenței în familie din Regiunile București-Ilfov și Sud Muntenia”  RO / EN

 

Obiectiv: Creșterea gradului de conștientizare și sensibilizare a victimelor violenței domestice de etnie romă privind drepturile de care se bucură și instrumentele care le stau la dispoziție.

Componenta 1: Cunoașterea de către victimele violenței domestice de etnie romă a drepturilor de care se bucură și a instrumentelor care le stau la dispoziție prin organizarea a 12 seminarii locale de informare;

Componenta 2: Creșterea numărului de ordine de protecție solicitate de către femeile de etnie romă victime ale violenței domestice și emise în regiunile București-Ilfov și Sud Muntenia prin diseminarea de materiale informative și crearea unui material video, menite să descrie cu lux de amănunte procedura de solicitare, procesare, acordare și executare a ordinului de protecție.

 

Promotor de proiect: Asociația Club Ecotur Dora D’Istria

 

Partener: Asociația Femeilor Europene pentru Dezvoltare Economică și Socială

 

Buget total: 191.350,00 Euro, din care grant 171.857,79 Euro și cofinanțare asigurată de promotorul și partenerul de proiect în cuantum total de 19.492,21 Euro

 

 

3. Proiect „Împreună pentru schimbare – Un pumn strâns nu poate da mâna cu cineva”  RO / EN

 

Obiectiv: Desfășurarea unei campanii de conștientizare și sensibilizare a cetățenilor asupra existenței fenomenului de violență domestică în regiunea de centru, formată din județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Alba, Sibiu, adresându-se persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile și avându-se în vedere comunități cu pondere mare de populaţie de etnie romă.

Componenta 1: Creșterea gradului de informare și sensibilizare a comunității locale în ceea ce privește fenomenul violenței în familie prin articole, comunicate de presă, interviuri, emisiuni radio-tv, prin intermediul mass-media locală;

Componenta 2: Facilitarea accesului către serviciile de asistență acordate victimelor violenței în familie;

Componenta 3: Elaborarea unui plan operațional anti-violență care să cuprindă strategii de prevenire și combatere a violenței.

 

Promotor de proiect: AEPADO – Asociația Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului

 

Partener: Asociația UNIT

 

Buget total: 192.213,56 Euro, din care grant 172.992,20 Euro și cofinanțare asigurată de promotorul și partenerul de proiect în cuantum total de 19.221,36 Euro

 

 

III. PRIORITATEA 3 DE FINANȚARE „ACTIVITĂȚI DE FORMAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIȘTILOR CARE ACTIVEAZĂ ÎN DOMENIUL VIOLENȚEI DOMESTICE”

 

1. Proiect „CONNECT - Construirea Rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei”  RO / EN

 

Obiectiv: Dezvoltarea și consolidarea serviciilor legate de violența domestică, prin transferul de cunoștințe și competențe specifice catre profesioniștii responsabili de prevenirea și combaterea violenței în familie,  aparținând structurilor teritoriale ale ministerelor de resort, administrației publice locale și organizațiilor neguvernamentale, din regiunile centru și nord-vest.

Componenta 1: Dezvoltarea unui Program de Formare Profesională a specialiștilor care lucrează în domeniul violenței domestice în conformitate cu legislația în vigoare, prin elaborarea unui Manual de Formare pentru destinat specialiștilor care lucrează în domeniul violenței domestice, a unui Ghid al Formatorului și pregătirea unor formatori care să asigure o instruire unitară a specialiștilor;

Componenta 2: Creșterea nivelului de cunoștințe, abilități și capacitate emoțională necesare specialiștilor cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice prin organizarea unor sesiuni de formare unitare și standardizate destinate acestora;

Componenta 3: Îmbunătățirea colaborării și coordonării inter- și intra-instituționale în activitățile de prevenție și intervenție în cauzele de violență domestică prin realizarea de sesiuni de formare în grupuri mixte, cu reprezentarea tuturor categoriilor profesionale principale cu competențe în domeniu conform legislației.

 

Promotor de proiect: Universitatea Transilvania din Brașov

 

Parteneri: Centrul de Prevenire a Violenței Familiale și Societale, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Centrul de Cercetare Psihologică; Asociația Femeilor Împotriva Violenței – ARTEMIS; Fundația TISIP din Norvegia

 

Buget total: 246.556,40 Euro, asigurat în totalitate din alocarea financiară a programului

 

 

2. Proiect „Prevenirea și combaterea violenței domestice asupra copilului prin formarea specialiștilor din trei domenii cheie: protecția copilului, educație și sănătate”  RO / EN

 

Obiectiv: Consolidarea procesului de prevenire și combatere a violenței domestice asupra copilului prin formarea profesională a specialiștilor care activează în domeniu.

Componenta 1: Dezvoltarea unui kit privind violența domestică asupra copilului printr-un proces consultativ cu factorii relevanți, care urmează să fie pilotat de către specialiștii formați în activitatea lor curentă;

Componenta 2: Formarea unui număr de 300 specialiști cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice asupra copilului din București și județele Iași, Mureș, Suceava și Timiș. Formarea profesională va viza îmbunătățirea cunoștințelor privind cadrul de reglementare a prevenirii și combaterii violenței domestice și a capacității de a preveni și de a interveni în cazurile de violență domestică asupra copilului.

 

Promotor de proiect: Organizația Salvați Copiii

 

Partener: REDD BARNA (Salvați Copiii Norvegia)

 

Buget total: 210.948,50 Euro, din care grant 189.832,13 Euro și cofinanțare asigurată de promotorul de proiect 21.116,37 Euro

Nu există informaţii disponibile la acest moment.
Copyright 2018 Ministerul Justiției
Acest site web este proprietatea Ministerului Justiţiei din România. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
This website is the property of the Ministry of Justice of Romania. Unauthorized modification of this website is a crime and will be punished as provisioned by the law.