ro-ROen-GB
Generalități

Proiectele predefinite reprezintă acele proiecte ale căror elemente (promotori, beneficiari, parteneri, obiective, rezultate, activităţi etc.) sunt stabilite împreună cu statul donor, fie de la momentul semnării Memorandumului de Înţelegere fiind enumerate în cadrul acestuia, fie ulterior acestui moment, fiind introduse în cadrul programului de finanţare relevant, pentru selectarea acestora nefiind astfel necesară organizarea unui apel de proiecte.

 

Pentru proiectele predefinite aferente programelor gestionate de Ministerul Justiţiei în calitate de Operator de Program, vă rugăm consultaţi secţiunile de mai jos. Acestea reprezintă idei de proiect acceptate de către statul donor, prin programele de finanţare acceptate.

Proiecte predefinite RO20

RO20

1. Proiect pre-definit „Acţiune comună împotriva violenţei domestice”  RO / EN

Obiectiv: Întărirea capacităţii organelor judiciare în lupta împotriva violenţei domestice şi violenţei bazate pe deosebirea de sex

  • Activităţi: Specialiştii români – ofiţeri de poliţie şi magistraţi - formaţi profesional în domeniul luptei împotriva violenţei domestice, a violenţei bazate pe deosebirea de sex şi discriminării, inclusiv prin punerea la dispoziţia acestora a unui ghid de bune practici în domeniu.

Promotor de proiect: Inspectoratul General al Poliiei Române

Parteneri: Consiliul Europei, Directoratul Poliției Naționale din Norvegia, Institutul Național al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Ministerul Public), Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Institutul Național de Economie.

 

2. Proiect pre-definit “Model de bune practici în domeniul serviciilor de asistenţă acordate victimelor traficului de persoane – Proiect pilot”  

 

Obiectiv: Scopul proiectului constă în întărirea capacităţii sistemului românesc de acordare de asistenţă victimelor traficului de persoane pentru a corespunde instrumentelor internaţionale relevante din domeniu prin investirea în dezvoltarea capitalului uman şi prin evaluarea sistemului național de asistență a victimelor traficului de persoane, în conformitate cu standardele internaţionale.

Componenta 1: evaluarea sistemului naţional de asistenţă în conformitate cu Standardele naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a victimelor traficului de persoane aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1238/2007 şi formarea profesională a specialiştilor români care vor acorda asistenţă;

Componenta 2: formarea profesională a 135 de specialiști cu competențe în domeniul asistenței victimelor traficului de persoane;

Componenta 3:  creşterea gradului de conştientizare în rândul comunităţilor rome asupra riscurilor asociate traficului de persoane.

Promotor de proiect: Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane 

Parteneri: Consiliul Europei, Poliția din Oslo, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Inspectoratul General al Poliţiei Române 

Proiecte predefinite RO23

RO23

1. Proiect predefinit „Consolidarea capacităţii penitenciarului pentru minori şi tineri Bacău de a respecta instrumentele internaţionale relevante privind drepturile omului”   RO / EN

Obiectiv: Consolidarea capacităţii penitenciarului Bacău, în special, precum şi a sistemului penitenciar, în general, de a sprijini în mod eficient recuperarea educaţională şi psiho-socială a minorilor şi tinerilor privaţi de libertate.

- Componenta 1: renovări şi dotări la nivelul Penitenciarului Bacău, al Centrului de Reeducare Târgu Ocna, precum şi al Centrelor de Detenţie Craiova şi Tichileşti;

- Componenta 2: dezvoltarea unui program educaţional şi de recuperare psiho-socială, precum şi a unui instrument de evaluare a riscului de recidivă a minorilor şi tinerilor deţinuţi;;

- Componenta 3: îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi a cunoştinţelor personalului din cadrul penitenciarului ce lucrează cu minorii şi tinerii deţinuţi.

 

Promotor de proiect: Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 

Parteneri: Penitenciarul Bjørgvin din Norvegia, Academia pentru personalul serviciilor corecționale norvegiene (KRUS), Penitenciarul Bacău, Centrul de Reeducare Târgu Ocna, Centrul de Detenţie Craiova, Centrul de Detenţie Tichileşti.

 

2. Proiect predefinit „Înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla”  RO / EN

Obiectiv: Consolidarea capacităţii penitenciarului Gherla, în special, precum şi a sistemului penitenciar, în general, de a sprijini în mod eficient recuperarea psiho-socială a femeilor private de libertate.

- Componenta 1: înfiinţarea şi dotarea în cadrul Penitenciarului Gherla unui centru terapeutic pentru femeile private de libertate;

- Componenta 2: dezvoltarea unui program special de recuperare psiho-socială şi a unor protocoale clinice pentru sprijinirea femeilor private de libertate care suferă de depresie, anxietate sau tulburări de personalitate;

- Componenta 3: îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi a cunoştinţelor personalului din cadrul penitenciarului ce lucrează cu femei private de libertate.

 

Promotor de proiect: Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

 

Partener:  Penitenciarul Bredveit din Norvegia, Penitenciarul Gherla.

 

3. Proiect predefinit „Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deţinuţilor”  RO / EN

Obiectiv: Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar de a facilita procesul de reintegrare socială a foştilor deţinuţi

- Componenta 1: formarea profesională a deținuților (cu accent pe deţinuţii de etnie romă) în domeniul construcţiilor ecologice şi al meşteşugurilor tradiţionale, prin construirea a 5 case ecologice în regiunea Deltei Dunării, la Grindu Tătaru, care vor servi drept ateliere de lucru și pentru organizarea de evenimente de conștientizare;

- Componenta 2: formarea profesională a personalului penitenciar în ceea ce priveşte un sistem de detenţie bazat pe principii de ecologie umană;

- Componenta 3: creşterea gradului de conştientizare şi implicare a societăţii în ceea ce priveşte reintegrarea socială a deţinuţilor şi foştilor deţinuţi (cu accent pe deţinuţii de etnie romă). 

 

Grupul ţintă special al proiectului este reprezentat de deţinuţii de etnie romă.

 

Promotor de proiect: Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 

Partener: Region South din Norvegia, Penitenciarul Tulcea, Asocierea formată din Asociaţia Ivan Patzaichin – Mila 23, în calitate de lider de consorțiu, și partenerul acestuia Asociaţia Romano ButiQ.

 

4. Proiect predefinit „Consolidarea capacității sistemului penitenciar de dezvoltare a resurselor umane cu privire la personalul din penitenciare”  RO / EN

Obiectiv: Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar în domeniul dezvoltării capitalului de resurse umane.

- Componenta 1: dezvoltarea unei strategii de resurse umane şi a unor instrumente speciale de formare profesională pentru personalul din penitenciare;

- Componenta 2: îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi a cunoştinţelor personalului din penitenciare;

- Componenta 3: renovarea şi dotarea Centrului de Formare şi Specializare a Ofiţerilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Arad. 

 

Promotor de proiect: Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 

Partener: Academia pentru personalul serviciilor corecționale norvegiene (KRUS), Penitenciarul Arad-Centrul de formare și specializare a ofițerilor de penitenciare Arad.

 

5. Proiect predefinit „Consolidarea capacităţii sistemului românesc de probaţiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”  RO / EN

Obiectiv: Îmbunătăţirea performanţei sistemului românesc de probaţiune, prin dezvoltarea managementului organizaţional şi îmbunătăţirea instrumentelor sale de lucru.

- Componenta 1: dezvoltarea managementului organizaţional al sistemului de probaţiune;

- Componenta 2: îmbunătăţirea capacităţii, practicii şi a instrumentelor de lucru ale sistemului de probaţiune;

- Componenta 3: îmbunătăţirea capacităţii sistemului românesc de probaţiune de a oferi asistenţă specifică pentru infractorii romi aflaţi în supravegherea serviciilor de probaţiune;

- Componenta 4: îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului de probaţiune şi a funcţionării serviciilor de probaţiune.

 

Promotor de proiect: Direcţia Naţională de Probaţiune

 

Partener: Serviciul de Probaţiune Rogaland din Norvegia

 

6. Proiect predefinit „Consolidarea capacitaţii sistemului de arest preventiv de a respecta instrumentele internaţionale relevante privind drepturile omului”  RO / EN

Obiectiv: Consolidarea capacitaţii sistemului de arest preventiv de a respecta instrumentele internaţionale relevante privind drepturile omului.

- Componenta 1: formarea profesională a personalului ce îşi desfăşoară activitatea în centrele de reţinere şi arest preventiv, în special în ceea ce priveşte aplicarea drepturilor omului;

- Componenta 2: dotarea centrelor de reţinere şi arest preventiv.

 

Promotor de proiect: Inspectoratul General al Poliţiei Române

 

Partener:  Consiliul Europei

 


Proiecte predefinite RO24

RO24

 

1. Proiect  predefinit : “Întărirea capacităţii sistemului judiciar românesc de a răspunde provocărilor noilor schimbări legislative şi instituţionale”   RO / EN

 

Obiectiv: Dezvoltarea capacităţii Institutului Naţional al Magistraturii de a îmbunătăţi abilităţile profesionale ale magistraţilor şi de a contribui la unificarea jurisprudenţei în ceea ce priveşte Noile Coduri, precum şi susţinerea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional Magistraturii, Şcolii Naţionale de Grefieri, Ministerului Public, Inspecţiei Judiciare şi a instanţelor prin asigurarea echipamentului tehnic şi IT necesar. 

- Componenta 1: Formare profesională (magistraţi, grefieri, inspectori judiciari avocaţi, mediatori) în domenii precum:  noile coduri juridice, jurisprudenţa CEDO, management judiciar, integritate şi etică profesională, managementul cauzelor şi al timpului, medierea;

- Componenta 2: Achiziţii: echipamente TIC (Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Inspecţia Judiciară); echipamente de investigare criminalistică (Ministerul Public); echipamente de birou (instanţe judecătoreşti)

 

Promotor de proiect: Consiliul Superior al Magistraturii

 

Parteneri: Administraţia Instanţelor din Norvegia, Consiliul Europei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Inspecţia Judiciară2. Proiect pre-definit „Îmbunătăţirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”  RO / EN

 

Obiectiv: Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar prin diseminarea de bune practici privind utilizarea sistemelor electronice de management al cauzelor și prin consolidarea infrastructurii hardware de rețea și comunicații a sistemului judiciar.

- Componenta 1: Realizarea unui studiu cu recomandări privind utilizarea sistemelor de management al cauzelor pentru îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar și formarea personalului de specialitate

- Componenta 2: Dotarea sistemului judiciar cu echipamente de rețea și de tip server.

 

Promotor de proiect: Ministerul Justiţiei

 

Parteneri: Administraţia Instanţelor din Norvegia, Consiliul Europei

 

 

3. Proiect pre-definit “Îmbunătățirea accesului la justiţie. O abordare integrată cu accent pe populația romă și alte grupuri vulnerabile”  RO / EN

 

Obiectiv: Îmbunătățirea accesului la justiţie pentru populația de etnie romă și alte grupuri vulnerabile 

- Componenta 1: Studiu de fezabilitate - recomandări îmbunătățire acces la justiţie grupurile vulnerabile (accent pe populația de etnie romă);

- Componenta 2: Înființarea de birouri de consultanță juridică, elaborarea de materiale informative privind accesul la justiție, campanie de conștientizare și promovare a activității birourilor și de distribuire a materialelor informative, ateliere de lucru, seminarii;

- Componenta 3: Formarea profesională a magistraților și avocaților în materia combaterii discriminării

 

Promotor de proiect: Consiliul Superior al Magistraturii

Parteneri: Administrația Instanțelor din Norvegia, Consiliul Europei

 

 

Copyright 2018 Ministerul Justiției
Acest site web este proprietatea Ministerului Justiţiei din România. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
This website is the property of the Ministry of Justice of Romania. Unauthorized modification of this website is a crime and will be punished as provisioned by the law.