ro-ROen-GB
Mecanismul financiar norvegian 2009-2014

Obiectivele generale ale Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 sunt de a contribui la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la întărirea relaţiilor bilaterale între Norvegia şi Statele Beneficiare prin contribuţii financiare în următoarele sectoare prioritare:

 

Ø  Captarea şi stocarea carbonului;

Ø  Inovare în industria verde;

Ø  Cercetare şi burse;

Ø  Dezvoltare umană şi socială;

Ø  Justiţie şi afaceri interne;

Ø  Promovarea muncii decente şi a dialogului tripartit.

 

Cadrul de cooperare şi implementare a asistenţei financiare este stabilit prin Memorandumul de Înţelegere pentru Implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, încheiat între Regatul Norvegiei şi Guvernul României.

 

Prin Memorandumul de Înţelegere sunt stabilite entităţile naţionale implicate în implementarea Mecanismului Financiar Norvegian pentru perioada 2009-2014 şi funcţiile acestora în cadrul sistemului naţional de management şi control (Anexa A), precum şi cadrul de implementare (Anexa B) ce specifică: lista domeniilor de finanţare şi alocarea financiară acordată prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian în perioada 2009-2014, programele aprobate pentru finanţare cu principalele obiective şi rezultate aşteptate, Operatorii de Program şi proiectele predefinite acceptate la momentul încheierii Memorandumului.


Pentru mai multe informaţii despre Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, vă rugăm consultaţi pagina de internet a Punctului Naţional de Contact (Ministerul Fondurilor Europene) şi pagina oficială a Mecanismului.


Ghidul privind transferul persoanelor condamnate între România și Norvegia

Copyright 2018 Ministerul Justiției
Acest site web este proprietatea Ministerului Justiţiei din România. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
This website is the property of the Ministry of Justice of Romania. Unauthorized modification of this website is a crime and will be punished as provisioned by the law.