ro-ROen-GB
Mecanismul financiar norvegian 2014-2021
Mecanismul financiar norvegian 2014 - 2021 - 13 noiembrie 2018

Obiectivele generale ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 sunt de a contribui la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la întărirea relaţiilor bilaterale între Norvegia şi Statele Beneficiare prin contribuţii financiare în următoarele sectoare prioritare:

 

Ø  Inovare, cercetare, educație și competitivitate;

Ø  Incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și combaterea sărăciei;

Ø  Mediu, energie, schimbări climatice și economie cu emisii reduse de carbon;

Ø  Cultură, societate civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale;

Ø  Justiţie şi afaceri interne;

 

Cadrul de cooperare şi implementare a asistenţei financiare este stabilit prin Memorandumul de înţelegere privind implementarea mecanismului financiar norvegian 2014-2021, încheiat între Regatul Norvegiei şi Guvernul României.

 

Prin Memorandumul de Înţelegere sunt stabilite entităţile naţionale implicate în implementarea Mecanismului Financiar Norvegian pentru perioada 2014-2021 şi funcţiile acestora în cadrul sistemului naţional de management şi control (Anexa A), precum şi cadrul de implementare (Anexa B) ce specifică: lista domeniilor de finanţare şi alocarea financiară acordată prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian în perioada 2014-2021, programele aprobate pentru finanţare cu principalele obiective şi rezultate aşteptate, ambiţiile bilaterale, Operatorii de Program şi proiectele predefinite acceptate la momentul încheierii Memorandumului.Pentru mai multe informaţii despre Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, vă rugăm consultaţi pagina de internet a Punctului Naţional de Contact (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene) 
şi pagina oficială a Mecanismului. 
Privacy Statement | Terms Of Use | Copyright 2021 by Minsiterul Justitiei