ro-ROen-GB
Apeluri

 În cadrul programului va fi organizat în trimestrul I 2014 un apel de proiecte având 3 arii prioritare de finanţare, după cum urmează:

  • “Sprijinirea reţelei de unităţi în contextul Legii privind violenţa domestică”, în vederea înfiinţării de adăposturi/centre de recuperare/centre de consiliere pentru victimele violenţei domestice sau susţinerea şi îmbunătăţirea funcţionării celor deja stabilite şi îmbunătăţirea serviciilor oferite. Pentru acestea vor fi puşi la dispoziţie 1.294.539 Euro

Valoare grant proiect: minim 170.000 – maxim 500.000 Euro

  • “Activităţi de conştientizare şi sensibilizare”, prin intermediul căruia vor fi puşi la dispoziţie 529.412 Euro, din această sumă, o alocare specială de 317.647 Euro fiind destinată unor proiecte care să urmărească îmbunătăţirea gradului de conştientizare a efectelor negative ale violenţei domestice în rândul populaţiei de etnie romă

Valoare grant proiect: minim 170.000 – maxim 250.000 Euro 

  • “Activităţi de formare profesională pentru specialiştii care activează în domeniul violenţei domestice”, prin intermediul căruia vor fi puşi la dispoziţie 452.941 Euro

Valoare grant proiect: minim 170.000 – maxim 250.000 Euro


Aplicanții eligibili
vor fi instituţiile publice de la nivel central şi local, organizaţii non-guvernamentale şi non-profit, precum şi organizaţii interguvernamentale din România.

Apeluri

Mai multe detalii despre apeluri poti fi găsite în paginile următoare:

Apeluri deschise | Apeluri închise

Copyright 2018 Ministerul Justiției
Acest site web este proprietatea Ministerului Justiţiei din România. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
This website is the property of the Ministry of Justice of Romania. Unauthorized modification of this website is a crime and will be punished as provisioned by the law.