ro-ROen-GB
Bun venit!
Bine aţi venit pe pagina oficială de internet a Operatorului de Program (Ministerul Justiţiei) pentru următoarele programe de finanţare din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014:

RO20 – Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex
RO23 – Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate
RO24 – Întărirea capacităţii judiciare şi cooperare
Ştiri
Închiderea programelor implementate de Ministerul Justiției în cadrul Mecanismului Financiar Norvegi - 20 noiembrie 2017

Ministerul Justiției a organizat miercuri, 15 noiembrie 2017, conferința finală pentru închiderea celor trei programe finanțate prin Granturile norvegiene 2009-2014, gestionate de către Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program, respectiv RO20 „Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex”, RO23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate” și RO24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare”.

 

Conferința s-a bucurat de reprezentare la nivel înalt, prin participarea doamnei Sofia – Mariana MOȚ, Secretar de Stat în Ministerul Justiției din România, Excelenței Sale doamna Lise Nicoline KLEVEN GREVSTAD, Ambasador al Ambasadei Regatului Norvegiei la București, doamnei Anette CARNARIUS ELSETH, Secretar de Stat în Ministerul Justiției și al Securității Publice din Norvegia. La eveniment au participat reprezentanți ai statului donator (Ministerul Justiției și Securității Publice din Norvegia, Ambasada Regatului Norvegiei la București,), ai partenerilor de program norvegieni (Administrația Instanțelor din Norvegia, Serviciile Corecționale Norvegiene, Directoratul Poliției Norvegiene etc.) și ai Consiliului Europei, ai Operatorilor de Program din alte state beneficiare ale fondurilor norvegiene (Polonia, Lituania), ai instituțiilor române implicate în implementarea Granturilor norvegiene (Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene), ai beneficiarilor și partenerilor de proiecte, respectiv instituții centrale (Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Agenția Națională pentru Romi, Administrația Națională a Penitenciarelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați etc.) și parte a administrației locale (Direcții Generale de Asistență socială și Protecția Copilului), organizații non-guvernamentale (Salvați Copiii, Fundația de Sprijin a Vârstnicilor etc.).

 

În deschidere, doamna secretar de stat, Sofia – Mariana Moț, a învederat ”sprijinul de o importanță deosebită pe care l-au constituit Granturile norvegiene pentru susținerea nevoilor de dezvoltare strategice ale sistemului judiciar, sistemului penitenciar, cât și pentru combaterea fenomenului violenței domestice din România. Pentru sistemul judiciar român, asistența norvegiană a fost prima alocare majoră nerambursabilă după asistența financiară europeană pre-aderare și a venit într-un moment deosebit, cel al intrării în vigoare a noilor coduri juridice.”

 

La rândul său, d-na Lise Kleven Grevstad, ambasadorul Norvegiei în România, a subliniat importanța cooperării între cele două țări în domeniul justiției. „În cadrul perioadei de programare pe care o încheiem acum, Granturile norvegiene au contribuit la sistemul de justiție din 11 state din Europa. Combaterea violenței domestice și de gen a fost una din ariile de intervenție. În România, rezultatele deosebite obținute în cadrul acestor programe, precum și excelenta colaborare cu instituțiile norvegiene, ne-au încurajat nu doar să continuăm, ci și să dublăm finanțarea.”

 

Astfel, în cadrul conferinței au fost prezentate principalele rezultate obținute în cadrul celor 3 programe finanțate prin Granturile norvegiene 2009-2014.

 

În ceea ce privește sistemul judiciar, finanțarea norvegiană a contribuit la asigurarea pregătirii profesionale a aproximați 9000 judecători, procurori și a altor profesioniști ai dreptului în contextul  adoptării noilor coduri juridice. Totodată, au fost realizate investiții în infrastructura IT și în formarea specialiștilor pentru pregătirea viitoarei dezvoltări a programului de management electronic al cauzelor utilizat la nivelul sistemului judiciar ( ECRIS).

 

Asistența norvegiană a oferit, de asemenea, cadrul pentru implementarea unor politici pilot orientate către categoriile vulnerabile de cetățeni, inclusiv pentru populația de etnie romă și care au vizat îmbunătățirea accesului la justiție.

 

Programul dedicat sistemelor penitenciar și  de probațiune, dar și a celui de arest preventiv aflat în coordonarea Poliției române, au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de detenție/arest preventiv la nivelul standardelor internaționale, la creșterea competențelor personalului, precum și la dezvoltarea de programe specializate de intervenție pentru  persoanele aflate în custodie. 

 

Astfel, a fost înființat și dotat un centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla, reabilitat pavilionul de tineri de la Penitenciarul Bacău pentru reintegrarea socială a tinerilor condamnați, au fost înființate două centre de autogospodărire la Centrele de Detenție Craiova și Brăila-Tichilești, construite 5 case ecologice atelier în regiunea Deltei Dunării pentru formarea profesională a deținuților, renovate și dotate Centrul de Formare şi Specializare a Ofițerilor din Administrația Națională a Penitenciarelor – Arad, formate profesional peste 1.350 de persoane (ofițeri și specialiști din sistemul penitenciar, polițiști), dezvoltat managementul organizațional și îmbunătățite instrumentele de lucru pentru personalul din probațiune, dar și dotate 51 de centre de reținere și arest preventiv.

 

Nu în ultimul rând, asistența norvegiană a sprijinit sistemul de protecție a victimelor violenței domestice atât prin îmbunătățirea serviciilor de consiliere și găzduire a acestora la nivel local, prin înființarea sau sprijinirea funcționării a 11 centre pentru victime ale violenței domestice și a 2 centre pentru agresori, acordarea de servicii de consiliere pentru 75 de agresori și acordarea de servicii specializate pentru 950 de victime ale violenței domestice, cât și prin derularea a 4 campanii de informare publică și conștientizare privind violența în familie și traficul de persoane cu accent asupra grupurilor vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă, care să le ajute să își înțeleagă și să își exercite drepturile prevăzute de lege, dar și prin formarea a 1226 de specialiști în combaterea violenței domestice, formarea a 135 de specialiști în combaterea traficului de ființe umane.

 

Operatorul de program a fost sprijinit constant de instituțiile partenere din Norvegia  precum și de Consiliul Europei, organizație internațională parteneră, fiind derulate o serie de acțiuni în plan bilateral care au condus la crearea de noi rețele de cooperare la nivelul specialiștilor din cele două țări.

 

Pentru mai multe informații cu privire la programele finanțate prin Granturile norvegiene 2009-2014, gestionate de către Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program și proiectele derulate în cadrul acestora puteți consulta pagina web a operatorului la adresa http://norwaygrants.just.ro/ro-ro/primapagina.aspx.

 

             

 
Copyright 2018 Ministerul Justiției
Acest site web este proprietatea Ministerului Justiţiei din România. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
This website is the property of the Ministry of Justice of Romania. Unauthorized modification of this website is a crime and will be punished as provisioned by the law.